Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych a naszą szkołą.

Miło nam poinformować, że w dniu 10 kwietnia 2017 zostało podpisane porozumienie między
Okręgową Izbą Radców Prawnych a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
na mocy którego OIRP obejmuje patronatem klasy o profilu prawniczym.

oirp zso2

Przy okazji podpisania porozumienia nasi goście dziekan OIRP Jerzy Mosek, wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski, mecenas Karolina Węgrzyńska-Górzyńska oraz mecenas Piotr Sarzyński)
wygłosili uczniom klas prawniczych oraz klasy multimedialno-ekonomicznej prelekcję.