Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 w Gdyni, wykonuje następujące działania charytatywne:

- kiermasz ciast na wywiadówki dla rodziców, zebrane pieniądze przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów naszej szkoły, oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej uczniom mającym trudną sytuację finansową.

- wystawa zdjęć wykonanych przez uczniów i ich sprzedaż, dochód przeznaczony na fundację studentów Trójmiasta organizujących choinkę dla dzieci.

- organizacja na terenie naszej szkoły akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, zbiórka słodyczy i zabawek, które zostały przekazane dla dzieci
z Domu Dziecka w Gdyni.

- udział w akcji młodzi młodym „Miłości dodaj mi skrzydła” – udział
w spektaklu teatralnym pana Marka Sadowskiego, zbiórka przez naszą młodzież w tym dniu pieniędzy, które przeznaczono na stypendia dla młodzieży.

- sprzedaż przez młodzież naszej szkoły świec „Caritas”- ogólnopolska akcja Caritas na odpoczynek na dzieci z ubogich rodzin.

- prowadzenie uroczystości wigilii klasowych w szkole, Światło Betlejemskie”.

- włączenie się młodzieży gimnazjalnej w przygotowanie jasełek i udział
w przeglądach przedstawień bożonarodzeniowych.

- turniej tenisa stołowego SKC, zbiórka funduszy przeznaczona na bilety miesięczne dla potrzebujących materialnego wsparcia uczniów naszej szkoły.

- przygotowanie kadry wolontariuszy SKC naszej szkoły, którzy podczas  wakacji włączają się w organizację i przebieg półkolonii dla dzieci na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni.

- warsztaty z origami

- indywidualna pomoc słabszym uczniom w nauce.

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych w Trójmieście.

- pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu zabaw Andrzejkowych
i karnawałowych dla dzieci z parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni.