Rekrutacja 2019/2020 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni:

1. Wypełniona i podpisana podanie- ankieta (pobrana ze strony szkoły)

- po szkole podstawowej - po gimnazjum
rek po sp rek po gim
                   Kliknij odpowiednią ikonkę !

2. Odpis aktu urodzenia (kserokopia)

3. Trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

(zdjęcia legitymacyjne)

4.Karta zdrowia

Na każdym etapie rekrutacji

przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

>> Klauzula informacyjna <<


.