Rekrutacja 2017/2018

 
Profile klas w roku szkolnym 2017/2018
profile
* kliknij profil klasy
piktogramy 500

 

Regulamin  rekrutacji 2017/2018

               logo paragraf
       

 

 

 

 

 


Klasa:


A obraz

Przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach, zgodnych z ich uzdolnieniami na UG ,PG, AM, AMW.
Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiowania na kierunkach ścisłych
i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika.

Aa

   Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
chemia,
język angielski

matematyka,
chemia,
język angielski

międzyoddziałowe:
wos,
biologia,
geografia,
fizyka,
informatyka,
filozofia

języki obce:
francuski,
niemiecki

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

B obraz

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji (umowa podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni i Uniwersytetem Gdańskim). Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot Court (symulacji rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich w Hadze. Przygotowanie do studiów prawniczych. Ten profil umożliwia również studiowanie na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia wyposaży uczniów w umiejętności m.in. publicznych wystąpień, argumentowania.

   Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
historia,
język angielski

język polski,
historia,
język angielski

międzyoddziałowe:
geografia,
wos,
chemia,
biologia,
fizyka,
matematyka,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<

 

 

 

 

 

 

c obraz
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów
politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

    Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
fizyka,
chemia,

język angielski,
matematyka,
fizyka

międzyoddziałowe:
geografia,
wos,
chemia,
biologia,
historia,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

d obraz

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański.
Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

     Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
Języki obce

język polski,
matematyka,
fizyka,
geografia,

język angielski,
matematyka,
geografia

międzyoddziałowe:
fizyka,
wos,
chemia,
biologia,
historia,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                   >> Powrót do klas <<

 

 

 

 

 

 

E obraz

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: Język łaciński oraz język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

     Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej

      Przedmioty
     rozszerzone

  Języki obce

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

język angielski,
biologia,
chemia

międzyoddziałowe:
fizyka,
matematyka

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

w obraz

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim. Patronat Ambasady Francji. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia.Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która pozwala na uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Możliwość studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Współpraca z Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii w ramach której są organizowane dwa razy w roku staże pedagogiczne dla studentów belgijskich uczących języka francuskiego jako obcego oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus dla nauczycieli.

 

    Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
      Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
geografia,
chemia

(obowiązuje test znajomości
języka francuskiego)

do wyboru dwa
przedmioty:
historia,
geografia,
chemia,
nauczane w j.francuski

międzyoddziałowej:
biologia,
wos,
matematyka,
informatyka,
filozofia,
język polski,
fizyka,
język angielski

język angielski,
język francuski

                                 >> Powrót do klas <<