Rekrutacja do liceum 2017/2018

 

Ankieta/Podanie kandydata do liceum

edit f2

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem 

rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr 2

na rok szkolny 2017/2018

 

Terminarz rekrutacji

 

 

Składanie dokumentów:

  • do klasy IA, IB, IC, ID, IE
  • do klasy I W – dwujęzycznej
    z j. francuskim

 

od 08 maja 2017r.

do 20 czerwca 2017r.

do 16 maja 2017r.


Test z języka francuskiego ustalony przez Ambasadę Francji w Polsce dla klas dwujęzycznych z językiem francuskim w Polsce30 maja 2017r.
godz. 9:00


Podanie do publicznej wiadomości wyników testu z j.francuskiego


08 czerwca 2017r.
godz. 12:00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017r.
do godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 28 czerwca 2017r.


do 29 czerwca 2017r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07 lipca 2017r.
do godz. 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 10 lipca 2017r.
od godz. 12:00

do 13 lipca 2017r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 lipca 2017r.
do godz. 12:00

Zapraszamy!