Gimnazjalisto ... rekrutacja do klasy I W

Test z języka francuskiego !!!

W dniu 29 maja br. o godz. 09:00 odbędzie się w budynku II LO przy ul. Wolności 22b

test z języka francuskiego

dla kandydatów do klasy I W.


Wniosek rekrutacyjny do  klasy dwujęzycznej należy złożyć w sekretariacie II LO do 25.05.2018r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym testem z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I W oraz z podstawą programową z języka francuskiego, gdzie jest mowa o treściach oraz umiejętnościach, którymi ma wykazać się uczeń.


Przykładowy test

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w swojej konstrukcji oraz wymogach odpowiada mniej więcej poziomowi rozszerzonemu egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego.