"Free to speak, safe to learn - democratic schools for all"

arc3 arc1 arc2
Droga społeczności szkolna,  

Jako jedyny nauczyciel w Polsce zostałam dostrzeżona i zaproszona do udziału w konferencji inicjującej nowy projekt Rady Europy we współpracy z Centrum Wergelanda z Norwegii, które jednocześnie świętowało 10 rocznicę powstania, zatytułowany "Free to speak, safe to learn - democratic schools for all". Rada Europy oraz Centrum Wergelanda zauważyli moje liczne inicjatywy oraz udział w wielu projektach dotyczących praw człowieka, demokracji, wolności słowa, budowania świadomości obywatelskiej oraz prawnej wśród młodzieży jako przyszłych świadomych i odpowiedzialnych obywateli Europy. Zostałam też poproszona o wygłoszenie mowy na temat moich osiągnięć oraz inicjatyw, które mogą pomóc innym w budowanie demokratycznej szkoły, czyli takiej, w której jest miejsce dla wszystkich, i w której każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów pod warunkiem, że nie godzą w dobre imię innych. Opowiadałam o projektach takich jak: wyjazdy do Hagi w ramach programu Erasmus+, klubie debat, zawodach prawniczych, dniach praw człowieka, tygodniach edukacji prawnej, spotkaniach z autorytetami, projekcie "Information vs manipulation- how to stand up against propaganda", współpracy z uczelniami, instytucjami, sądami i środowiskiem prawniczym, wymianie ze Szwecją i innych.


W konferencji wzięli udział znakomici goście: pani premier Norwegii, ministrowie edukacji z kilku europejskich krajów, sekretarz generalny Rady Europy, ministrowie rządu norweskiego, burmistrz Oslo, autorytety w zakresie edukacji dla demokracji z całej Europy, edukatorzy, szkoleniowcy i kilku nauczycieli z krajów należących do Rady Europy - w tym ja.

Było mi bardzo miło, gdy dowiedziałam się, że największe autorytety uczestniczące w konferencji oceniły moje działania jako najbardziej efektywne i inspirujące.
Dodam, że wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestnictwo w jubileuszowej kolacji z okazji 10 lecia Centrum Wergelanda, która odbyła się w Ratuszu w Oslo, w miejscu, gdzie wręczane są pokojowe nagrody Nobla!
Już w przyszłym tygodniu wraz z klasami o profilu prawniczym obchodzić będziemy Tydzień Konstytucyjny, a w piątek weźmiemy czynny udział w debacie w Sądzie Okręgowych w Gdańsku broniąc lub obalając tezę, iż Polska powinna przyjmować uchodźców.

Anna Ćwiklińska-Rutka

arc6 arc8 arc7