I EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNEGO „POZNAJ SIŁĘ WŁASNEGO TALENTU”.

W piątek, 30 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w auli ZSO Nr 2 w Gdyni, odbyła się premiera spektaklu "O miłości do ziemi ojczystej".

a afiszs
>>Galeria<< >>Afisz<<

Spektakl inspirowany Antologią Polskich Tekstów Kultury jest pomysłem na literackie świętowanie stulecia niepodległości, a idee odradzającej i odrodzonej Polski pokazane zostały na tle różnych epok i różnych wydarzeń z naszych dziejów poprzez wybrane teksty klasyków literatury polskiej: A. Mickiewicza, C. K. Norwida, Cz. Miłosza, Z. Herberta, W. Szymborskiej. Prezentowane w spektaklu wiersze, fragmenty dramatów i powieści są przekrojowym obrazem naszej kultury i literatury narodowej, źródłem duchowej siły Polaków. Są również doskonałym momentem do narodowej refleksji nad miejscem Polski w świecie i odpowiedzi na pytanie: Czym była, czym jest i wreszcie czym może być polskość?

Premiera spektaklu O miłości do ziemi ojczystej, zainaugurowała również program Poznaj siłę własnego talentu realizowany w ramach projektu edukacyjno – artystycznego Nauczanie przez teatr na warsztatach artystycznych Szkolnego Zespołu Małych Form Teatralnych Orator.

Program służyć ma przede wszystkim realizacji szerokich zadań edukacyjno- twórczo - wychowawczych. Ma rozwijać postawę twórczą młodzieży, która chciałaby wykorzystać sztukę teatralną (dramaturgię, reżyserię, scenografię, aktorstwo, muzykę, choreografię) do zabawy w teatr i samorealizacji. Ma uzdolnionej artystycznie młodzieży wskazać ścieżki rozwoju i zainspirować do działań artystycznych w ulubionej dyscyplinie sztuki teatralnej.
Cykliczny program „ Poznaj siłę własnego talentu” zapoczątkowała uczennica klasy II C - MAGDALENA DOMARADZKA, która spektaklem O miłości do ziemi ojczystej, zadebiutowała w roli dramaturga, reżysera i scenografa.