Odyseja Umysłu

10 marca drużyna Odyseuszy z ZSO nr 2 brała udział w eliminacjach regionalnych Odysei Umysłu.Nasz Problem Długoterminowy nosił tytuł "W pracowni mistrza Leonarda" i był humorystyczną wersją wynalezienia skafandra do nurkowania. Wprawdzie nie udało nam się zakwalifikować do kolejnego etapu, ale jury konkursu doceniło poczucie humoru i doskonałą współpracę w drużynie.

ody6

ody7 ody5
ody3 ody7
Podczas gali finałowej uczciliśmy minutą ciszy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i naszą Trenerkę Odysei, Martę Sieńczewską.

ody1