Ważne

DOKUMENTY DO DOSTARCZENIA
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II LO

- wypełniona ankieta naszej szkoły (do pobrania ze strony internetowej: www.lo2gdynia.pl,

- oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników testu gimnazjalnego,

- trzy zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem,

- ksero aktu urodzenia,

- karta zdrowia,

Uwaga!

Przyjmowane będą tylko dokumenty kompletne