Informacje

Informacje

Wydarzenia Grudniowe na Wybrzeżu - Apel

Szkoła żyła dzisiaj upamiętnieniem rocznic grudniowych... tych trudnych, krwawych, bolesnych. Tym razem, dzięki esejowi naszego historyka, dr Macieja Żakiewicza, na którym oparty został scenariusz uroczystości uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z próbą zrozumienia drogi jaką pokonała Polska od roku 1968 do czasów obecnych.

13grudnia
>> Zapraszamy do fotogalerii <<

Montaż słowno-muzyczno-wizualny przygotowała pani Anna Ćwiklińska Rutka, a wykonali Miłosz Berent oraz zespół Sekunda.
Cisza, która panowała podczas trzech odsłon uroczystości dowodzi, że dotarliśmy do wyobraźni młodzieży i należy mieć nadzieję, że do serc.
Nauczyciele wyszli z auli wzruszeni...


Światowy Dzień Praw Człowieka

Światowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia obchodzony jest w naszej szkole jako Dzień Praw Człowieka i Dzień Prawnika już od pięciu lat. W tym dniu zapraszamy do szkoły przedstawicieli profesji prawniczych oraz przeprowadzamy finał szkolnej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć pana Senatora RP Sławomira Rybickiego, który przybył z dyrektorem biura panem Grzegorzem Kuletą, prokuratora Mariusza Marciniaka, dziekana Wydziału Prawa WSAiB w Gdyni dr. Piotra Lewandowskiego, dr. Damiana Cymana z Wydziału Prawa UG oraz adwokata, dr. Łukasza Kodłubańskiego.

z
         zdjęcia: Grzegorz Kuleta, biuro senatorskie Sławomira Rybickiego

Nasi goście krótko opowiedzieli o swoich zawodach, a następnie obejrzeli dramy prawnicze w wykonaniu uczniów klas o profilu prawniczym. Po wręczeniu nagród w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, w której pierwsze miejsce zajął Jeremi Marczak, drugie Paweł Sarzyński, a trzecie Aleksander Sawicki,nasi uczniowie mogli swobodnie porozmawiać z gośćmi w małych grupach.


 

Czytaj więcej: Światowy Dzień Praw Człowieka