Informacje

Informacje

Światowy Dzień Praw Człowieka

Światowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia obchodzony jest w naszej szkole jako Dzień Praw Człowieka i Dzień Prawnika już od pięciu lat. W tym dniu zapraszamy do szkoły przedstawicieli profesji prawniczych oraz przeprowadzamy finał szkolnej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć pana Senatora RP Sławomira Rybickiego, który przybył z dyrektorem biura panem Grzegorzem Kuletą, prokuratora Mariusza Marciniaka, dziekana Wydziału Prawa WSAiB w Gdyni dr. Piotra Lewandowskiego, dr. Damiana Cymana z Wydziału Prawa UG oraz adwokata, dr. Łukasza Kodłubańskiego.

z
         zdjęcia: Grzegorz Kuleta, biuro senatorskie Sławomira Rybickiego

Nasi goście krótko opowiedzieli o swoich zawodach, a następnie obejrzeli dramy prawnicze w wykonaniu uczniów klas o profilu prawniczym. Po wręczeniu nagród w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, w której pierwsze miejsce zajął Jeremi Marczak, drugie Paweł Sarzyński, a trzecie Aleksander Sawicki,nasi uczniowie mogli swobodnie porozmawiać z gośćmi w małych grupach.


 

Czytaj więcej: Światowy Dzień Praw Człowieka

Stop Przemocy Przeciwko Kobietom "Biała Wstążka"

Dnia 3.12.2018 uczniowie ZSCHiE, z  klasy III ai Marcel Grudziński i Kacper Michałowski wraz z pedagog Dorotą Kotwicką odwiedzili II LO, gdzie na prośbę pani psycholog i dyrekcji, przedstawili Ideę Kampanii STOP PRZEMOCY PRZECIWKO KOBIETOM "BIAŁA WSTĄŻKA", której w tym roku jesteśmy współorganizatorem, wraz z UM Gdynia oraz MOPS.

 Resized 20181203 134849 8154

 Resized 20181203 143945 2685

Resized 20181203 134938 5265 Resized 20181203 142745 4384

W interesujący sposób uczniowie przedstawili prezentacje i nawiązali ciekawą dyskusje związaną ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.


    Dziękujemy za zaproszenie.


I EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNEGO „POZNAJ SIŁĘ WŁASNEGO TALENTU”.

W piątek, 30 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w auli ZSO Nr 2 w Gdyni, odbyła się premiera spektaklu "O miłości do ziemi ojczystej".

a afiszs
>>Galeria<< >>Afisz<<

Spektakl inspirowany Antologią Polskich Tekstów Kultury jest pomysłem na literackie świętowanie stulecia niepodległości, a idee odradzającej i odrodzonej Polski pokazane zostały na tle różnych epok i różnych wydarzeń z naszych dziejów poprzez wybrane teksty klasyków literatury polskiej: A. Mickiewicza, C. K. Norwida, Cz. Miłosza, Z. Herberta, W. Szymborskiej. Prezentowane w spektaklu wiersze, fragmenty dramatów i powieści są przekrojowym obrazem naszej kultury i literatury narodowej, źródłem duchowej siły Polaków. Są również doskonałym momentem do narodowej refleksji nad miejscem Polski w świecie i odpowiedzi na pytanie: Czym była, czym jest i wreszcie czym może być polskość?

Premiera spektaklu O miłości do ziemi ojczystej, zainaugurowała również program Poznaj siłę własnego talentu realizowany w ramach projektu edukacyjno – artystycznego Nauczanie przez teatr na warsztatach artystycznych Szkolnego Zespołu Małych Form Teatralnych Orator.

Program służyć ma przede wszystkim realizacji szerokich zadań edukacyjno- twórczo - wychowawczych. Ma rozwijać postawę twórczą młodzieży, która chciałaby wykorzystać sztukę teatralną (dramaturgię, reżyserię, scenografię, aktorstwo, muzykę, choreografię) do zabawy w teatr i samorealizacji. Ma uzdolnionej artystycznie młodzieży wskazać ścieżki rozwoju i zainspirować do działań artystycznych w ulubionej dyscyplinie sztuki teatralnej.
Cykliczny program „ Poznaj siłę własnego talentu” zapoczątkowała uczennica klasy II C - MAGDALENA DOMARADZKA, która spektaklem O miłości do ziemi ojczystej, zadebiutowała w roli dramaturga, reżysera i scenografa.


"Free to speak, safe to learn - democratic schools for all"

arc3 arc1 arc2
Droga społeczności szkolna,  

Jako jedyny nauczyciel w Polsce zostałam dostrzeżona i zaproszona do udziału w konferencji inicjującej nowy projekt Rady Europy we współpracy z Centrum Wergelanda z Norwegii, które jednocześnie świętowało 10 rocznicę powstania, zatytułowany "Free to speak, safe to learn - democratic schools for all". Rada Europy oraz Centrum Wergelanda zauważyli moje liczne inicjatywy oraz udział w wielu projektach dotyczących praw człowieka, demokracji, wolności słowa, budowania świadomości obywatelskiej oraz prawnej wśród młodzieży jako przyszłych świadomych i odpowiedzialnych obywateli Europy. Zostałam też poproszona o wygłoszenie mowy na temat moich osiągnięć oraz inicjatyw, które mogą pomóc innym w budowanie demokratycznej szkoły, czyli takiej, w której jest miejsce dla wszystkich, i w której każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów pod warunkiem, że nie godzą w dobre imię innych. Opowiadałam o projektach takich jak: wyjazdy do Hagi w ramach programu Erasmus+, klubie debat, zawodach prawniczych, dniach praw człowieka, tygodniach edukacji prawnej, spotkaniach z autorytetami, projekcie "Information vs manipulation- how to stand up against propaganda", współpracy z uczelniami, instytucjami, sądami i środowiskiem prawniczym, wymianie ze Szwecją i innych.


Czytaj więcej: "Free to speak, safe to learn - democratic schools for all"

Dzień Patrona Szkoły 2018

 

adaś2

W czwartek 29 listopada obchodziliśmy po raz ósmy
Dzień Patrona Szkoły Adama Mickiewicza.

W trakcie uroczystego apelu zostały wręczone nagrody za udział w rozlicznych konkursach ufundowane przez Radę Rodziców. W konkursie fotograficznym dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymały Kinga Tyszkowska z klasy 2B i Bogna Żbikowska z klasy 2W, miejsce drugie zajęła Julia Wawrzyniak z klasy 1B.
W konkursie plastycznym przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymały: Victoria Skwarlińska z klasy 1C, Aleksandra Lange z klasy 2B, Aniela Kucińska z klasy 2B i Bogna Żbikowska z klasy 2W. Dwie pierwsze nagrody w konkursie wiedzy otrzymali Dominik Poczta (kl. 2B) i Herbert Muża (kl. 2Fp).
Publiczność miała okazję obejrzeć dwa filmy. Jeden autorstwa Tomasza Jońca z klasy 1W i drugi Anieli Wasak, Malwiny Tryba, Martyny Sochackiej i Zuzi Ozgi z klasy 3GB.
Swoje talenty recytatorskie zaprezentowali Spencer Lavalle z 2Fp i Wiktoria Pioch z 2W.
Wiktoria Ossowska z 1E przedstawiła przy akompaniamencie Marceliny Peek swoją wokalną wersję Do M...
Żywe obrazy odegrały klasy: 1E, 2B, 2D, 2E, 2Fp i 2W. Miejsca I, II i III zajęły kolejno klasy 2W, 2Fp i 2D.
Jak co roku Kuchnia romantyczna zaspokoiła najwybredniejsze kulinarne gusta.
Grupa Cheerleaderek Zmory Mickiewicza z 3GA zakończyła tegoroczne obchody.

Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!

 

Nagrodzone filmy:
f fil1 fil2
  "Mickiewicz - łowca demonów" "Zjawa"
zd DSC 0155s  
  zdjęcia : Tomasz Joniec  

 

 

 

Spektakl "Kawa Cukier Patriotyzm" - 15.11.2018

15 listopada w auli szkoły obejrzeliśmy spektakl zatytułowany Kawa Cukier Patriotyzm, który przygotowali uczniowie klasy 2w z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

spektakl
                                                     >> Foto <<

Autorzy scenariusza to Norbert Borski i Maria Merchel, którzy weszli też w skład grupy aktorskiej razem z Alicja Herrmann, Wiktoria Pioch, Filipem Lisieckim i Kacperem Pucylo.
Ten niekonwencjonalny spektakl pozostawił po sobie refleksje i pobudził widownie do dyskusji i rozważań, a to dla młodych twórców jest tak cenne, jakby nadal klaskano, ale już poza scena.

Gratulujemy!