Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2012/2013

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Marcin Młynarczyk

Zastępca:
Milena Maliszewska

Skarbnik:
Anna Cyman

Rzecznik do spraw ucznia:
Paulina Ciesielska

Sekcja Artystyczna:
Paulina Ciesielska, Anna Cyman

Sekcja Kulturalna:
Alan Stoicki, Dorian Butkiewicz, Paweł Lemke, Arek Matlakowski, Robert Szluflik

Sekcja Sportowa:
Adrian Groth, Arek Matlakowski, Aleksandra Niewiadomska, Michał Gryń, Jendrzej Tadrzak

Rok szkolny 2011/2012

W dniu 24.03.2012 odbyły się wybory  nowych członków Samorządu Uczniowskiego.

Tym samym 27.03.2012 odbyły się wybory wewnętrznych organów Samorządu Uczniowskiego.
Oto jego nowy skład:

 • Przewodniczący - Michał Chajdukowski II W
 • Z-ca Przewodniczącego - Paweł Jaszczerski II B
 • Skarbnik - Aleksander Tamas II D
 • Sekretarz - Dominika MIśkiewicz II A
 • Rzecznik Praw Ucznia - Anna Jurewicz II B


Sekcja Artystyczna:

 • Anna Cyman I A
 • Dominika Kubów II GB
 • Milena Maliszewska I A
 • Paulina Ciesielska I A


Sekcja Kulturalna:

 • Daria Powichrowska III GA
 • Dominika Miśkiewicz II A
 • Marcin Młynarczyk I C
 • Maurycy Mazur III GA


Sekcja Sportowa:

 • Anna Jurewicz II D
 • Aleksander Tamas II D


Sekcja Innowacyjna:

 • Michał Chajdukowski II W
 • Konrad Grządkowski II B

 

Rok szkolny 2009/2010

W związku z przeprowadzonymi wyborami przewodniczących SU w dniu 10 grudnia 2010 r. aktualny skład przedstawia się następująco:

 • przewodniczącyWeronika Boszke II D
 • zastępca przewodinczącego - Kuba Wandachowicz II D
 • rzecznik praw ucznia - Marmurowicz Lucyna II A
 • sekretarz samorządu uczniowskiego - Kacper Ickiewicz II D
 • skarbnik - Paula Stefanów II W

członkowie:

 • Kuczyńki Maciej III D
 • Balcerowiak Sara II B
 • Jurkiewicz Anna II B
 • Kozacki Hubert II D
 • Witczuk Konrad II D
 • Katarzyna Ciszewska III D


Nowy skład Samrządu Uczniowskiego po marcowych wyborach:

 • przewodniczący - Podolski Piotr II D
 • zastępca przewodinczącego - Ciszewska Katarzynał II D
 • rzecznik praw ucznia - Marmurowicz Lucyna I A
 • sekretarz samorządu uczniowskiego - Broszke Weronika I D

członkowie:

 • Graul Andrzej II W
 • Kuczyńki Maciej II D
 • Balcerowiak Sara I B
 • Jurkiewicz Anna I B
 • Stefanów Paula I W
 • Kozacki Hubert I D
 • Witczuk Konrad I D
 • Wandachowicz Kuba I D
 • Ickiewicz Kacper I D

 

członkowie SU

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Andrzej Szczepańczyk


 

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy czwartek, na długiej przerwie w sali konferencyjnej


1) Nabór nowych członków do Samorządu Uczniowskiego
2) Organizacja szkolnych uroczystości oraz akcji okolicznościowych
3) Reprezentowanie szkoły na imprezach okolicznościowych na terenie Trójmiasta
4) Egzekwowanie oraz praca nad przepisami zawartymi w WSO
5) Ochrona praw ucznia
6) Reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i nauczycielami
7) Udział w sympozjach i spotkaniach samorządów szkolnych na terenie Gdyni
8) Opiniowanie nauczycieli
9) Coroczne organizowanie integracji uczniów klas pierwszych
10) Udział w akcjach charytatywnych
11) Codziennie rozwieszanie "szczęśliwego numerka"

 

Czytaj więcej: Rok szkolny 2009/2010