Współpraca z Uczelniami Wyższymi

II LO w GDYNI – UCZELNIE WYŻSZE

 

 • STAŁA WSPÓŁPRACA;
 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH, WYKŁADACH, WARSZTATACH, LABORATORIACH

(na terenie szkoły a także uczelni);

 • UCZESTNICTWO W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH (także międzynarodowych);
 • MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA NA UCZELNI WYŻSZEJ

(dla uczniów szczególnie uzdolnionych, laureatów konkursów wojewódzkich, po uzyskaniu pozytywnej opinii i zgody Dyrektora Szkoły i nauczyciela prowadzącego);

 • POZNANIE SPECYFIKI UCZELNI, CHARAKTERU  I TEMATYKI PROWADZONYCH NA NICH BADAŃ;
 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH OLIMPIJSKICH NA TERENIE UCZELNI WYŻSZYCH;
 • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH, UDZIAŁ W EKSERYMENTACH POD  KIERUNKIEM WYKŁADOWCÓW AKADEMICKICH.

 

 

WSPÓŁPRACA II LO w GDYNI Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

 


UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

 

 • Wydział Prawa i Administracji- zajęcia dydaktyczne (wykłady i warsztaty) z podstaw prawa, wspólne przygotowanie projektu międzynarodowego zawodów prawniczych Balic Moot Cort;
 • Wydział Biologii- Współpraca w ramach programu „ Zaproś naukowca do swojej szkoły”, udział w zajęciach laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii, genetyki, biochemii, fizjologii oraz ekologii i ochrony środowiska;

Rok szkolny 2011/12

Wykłady w naszej szkole:

„Bursztyn bałtycki – odkryjmy wymarły świat” – dr Elżbiety Sontag.

„Jak porozumiewają się rośliny z innymi mieszkańcami ekosystemów” – dr Krystyna Burkiewicz.

Warsztaty na Wydziale Biologii UG dla klasy IE:

„Barwienie i obserwacja preparatów komórek bakteryjnych” –  dr Iwona Mruk.

„Komórka roślinna w mikroskopie fluoroscencyjnym” –dr Joanna Świerszczyńska .

Rok szkolny 2012/13

Wykłady w naszej szkole:

„ I wśród roślin są drapieżcy” -  dr Krzysztofa Gosa,

„Bajki z mchu i paproci” – dr Krzysztofa Gosa.

Warsztaty na Wydziale Biologii UG dla klas IE i IIE:

„Obserwacja mikroskopowa składników komórki roślinnej” – osoba prowadząca dr Joanna Rojek.

„Elektryczność w biologii” – osoba prowadząca mgr inż. Michał Jaskulski.

Klasa IIE  brała udział w programie edukacyjno popularyzatorskim na Wydziale Biologii UG  „Krwawy Piątek”. W ramach tego programu odbyły się wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne, badania krwi.

 

 • Wydział Chemii- Współpraca z Katedrą Chemii Nieorganicznej, udział w wykładach i  laboratoriach;
 • Wydział Oceanografii- udział w zajęciach z zakresu biologii morza oraz oceanografii chemicznej;
 • Wydział Dziennikarstwa- dla uczniów kl. humanistycznej- warsztaty radiowe oraz zajęcia dotyczące języka reklamy oraz manipulacji językowej;

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA

 

 • Wydział Chemii, Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów- cykl zajęć              z zakresu chemii analitycznej, obejmującej zadania olimpijskie a także z zakresu „Kosmetyki i chemia gospodarcza”, m.in. pudry, toniki, peelingi, żele;
 • Centrum Nauczania Matematyki przy UG- udział w wykładach z matematyki dla klas matematycznych;

 

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

 

 

 • Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego- cykl zajęć z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej oraz metod analizy chemicznej.

- klasa 1- cykl zajęć obejmujących zagadnienia programowe tj. skały wapienne, gleba, związki powierzchniowo czynne w detergentach i kosmetykach, toksyczne związki w żywności i lekach, od włókien do opakowań oraz związki nieorganiczne    i ich właściwości.

- klasa 2- cykl zajęć z zakresu chemii organicznej, poznanie metod analizy jakościowej i ilościowej, miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody;

- klasa 3- cykl zajęć z zakresu kinetyki, elektrochemii, zw. chromu i manganu.

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

 

 

 

- Cykl wykładów organizowanych na uczelni i w szkole pod kątem potrzeb szkoły np.      wykłady z prawa, udzielanie pierwszej pomocy;

- Wspólne przygotowanie projektu międzynarodowego zawodów prawniczych Balic Moot Cort;

 

 


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

 

 

 

 

Warsztaty z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – ratownictwo i pomoc przedmedyczna

 

 

 

wsg

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

 

 

Udział w trzyletnim projekcie „Aktywny uczeń pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczowym”

 

WYŻSZA SZKOŁA LOUVAIN EN HAINAUT (Belgia)

Współpraca w ramach praktyk pedagogicznych studentów i wymiany nauczycieli, praca z uczniami sekcji dwujęzycznej.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (z NBP) –
Olimpiada Ekonomiczna