WYKŁAD I ZAJĘCIA LABORATORYNE NA WYDZIALE CHEMII UG

   W dniu 18.12.2017r. uczniowie klasy biologiczno-chemicznej IE uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Chemii UG pt."Wytrzymałość materiałów okiem chemika" dr Artura Giełdonia. Prezentowany wykład miał na celu pokazanie molekularnego aspektu wytrzymałości materiałów a także sposobów jej mierzenia.

Prezentacja2 napis

Po wykładzie uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych "Pierwiastki chemiczne i ich reakcje" pod kierunkiem pracowników Wydziału oraz Pana dr Henryka Myszki. Samodzielnie wykonując doświadczenia chemiczne mogli m.in.zobaczyć w jaki sposób metale aktywne reagują z wodą, miedź reaguje z kwasem azotowym(V), jaka jest rozpuszczalność jodu w rożnych rozpuszczalnikach, sprawdzić zachowanie wskaźników kw-zasadowych w różnych środowiskach. Widowiskowe były prezentowane pokazy m.in. przygotowanie i zapalenie prochu strzelniczego.

Pracownikom Wydziału serdecznie dziękujemy!

Jolanta Sadowska