Strona główna

Informations

Informations

Q&A z dyrektorem CKE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że, w ramach współpracy Fundacji na rzecz Praw Ucznia z Centralną Komisją Egzaminacyjną, w najbliższy czwartek o 18:00 na Facebooku Fundacji na rzecz Praw Ucznia odbędzie się transmitowana na żywo rozmowa przedstawiciela naszej Fundacji z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej drem Marcinem Smolikiem, podczas której każdy — za pomocą komentarza pod transmisją — będzie mógł zadać panu dyrektorowi pytanie w zakresie egzaminów maturalnego oraz ósmoklasisty w latach 2021 i latach kolejnych (w tym 2022 oraz 2023), a pan dyrektor będzie na nie odpowiadał w czasie rzeczywistym, rozwiewając wszelkie wątpliwości w zakresie polskich egzaminów centralnych. Szczegóły znajdują się w wydarzeniu na Facebooku.

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/4302751076403974

QA

 

XXXIII Olimpiada Filozoficzna

Uczniowie i uczennice II LO każdego roku biorą udział w Olimpiadzie Filozoficznej. Miło nam poinformować, że

Weronika Cyran z klasy 2w

i

Maria Nawara z klasy 3b

Weronika Cyran olimpiada filozoficzna Maria Nawara

zostały finalistkami tegorocznej XXXIII Olimpiady Filozoficznej i zakwalifikowały się do zawodów centralnych, gdzie będą miały szansę zdobyć tytuł laureata. Uzyskany przez dziewczyny tytuł finalisty jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.

Gratulujemy!
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona szkoły znajdująca się pod adresem http://lo2gdynia.pl/ umożliwia wykorzystanie wtyczki UserWay.org wykorzystującej dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala naszej stronie poprawić zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Data publikacji strony internetowej:  01.09.1998 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    10.11.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Część zdjęć z wydarzeń nie posiada pełnych opisów alternatywnych
  • Część dokumentów w PDF nie jest dokumentami edytowalnymi

Włączanie Menu Dostępności i skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada dodatkowe menu wspomagające dostępność cyfrową. Menu może zostać włączone za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U lub przez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy odczekać chwilę, aż moduł wczyta się w całości.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.04.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Podgórski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (58) 620 17 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek szkoły jest z roku 1936, jest niedostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim(nie posiadamy wind). Budynek posiada 5 poziomów. Na zewnątrz budynku nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

logo NSP 1 glowka 541 wysokosci 20

 1 KWIETNIA W CAŁEJ POLSCE ROZPOCZYNA SIĘ NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ.
Podstawową formą udziału w spisie jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Wystarczy wejść na stronę WWW.SPIS.GOV.PL i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon.
UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY
i obejmuje wszystkich mieszkańców.

 

Konkurs Europejski - III edycja

Miło nam poinformować, że Marta Kowaliszyn, uczennica naszego liceum
została laureatem III edycji Konkursu Europejskiego
wygrywając indeks na dowolny kierunek studiów w WSAiB,
natomiast  Milena Nowaczewska, zdobyła trzecie miejsce.
  166672714 3939434122772899 5947739037478940616 n 165122446 3930446027005042 2684224028264848900 n
W finale konkursu, który odbył się online wzięli udział uczniowie ze szkół ponad gimnazjalnych z całej Polski.
Na podium znalazło się 3 uczestników oraz przyznano 2 wyróżnienia..
Zwycięzcy otrzymali dyplomy za zajęcie I, I i III miejsca, nagrody rzeczowe od Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Magdaleny Adamowicz.
Główna nagroda to indeks na dowolny kierunek studiów w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
czyli bezpłatny semestr studiów na wybranym kierunku kształcenia.
Patronat nad konkursem objął Urząd Miasta Gdynia oraz Pani Magdalena Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Gratulujemy! 


 

Gdyński Niezbędnik Maturzysty

 

niezbednik

 Wydział Edukacji Gdynia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępnia uczniom klas maturalnych repozytorium materiałów edukacyjnych (niezbędnik maturzysty 2021). Jest ono jednym z elementów wsparcia dedykowanego im w ramach „Akademii Maturzysty”. Repozytorium w formie online gwarantuje uczniom dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, które pomogą usystematyzować wiedzę przed egzaminami.


Zapraszamy do skorzystania z >>repozytorium<<