Zebrania rodziców klas I liceum

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych,
odbędą się 31 sierpnia o godz. 17:00 w auli szkoły.

zebrania rodzicow

Rodziców obowiązują maseczki, dystans i dezynfekcja rąk.

Zapraszamy!