Bezpieczny powrót do szkoły - zalecenia, procedury

Prosimy o zapoznanie się z wytyczne MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r. oraz procedurami IILO
ZALECENIA MEN MZ i GIS
                                                        kliknij baner
 

            Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 
          w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
                                      im. A. Mickiewicza
w Gdyni

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice s Bezpieczny powrót do szkoły uczniowie s
                                                          kliknij grafikę