Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

W Gdyni działa Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży „Co u Ciebie?”
- pod numerem 585 008 885 od 18.00 do 20.00 (od poniedziałku do piątku).

Dyżury prowadzą profesjonaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, w tym psychoterapeuci gdyńskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Przypominamy, że w okresie ferii otwarte są poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

PPP nr 1: tel. 586220942, ul. Leopolda Staffa 10
PPP nr 2: tel. 586233139, ul. Chylońska 227
PPP nr 3: tel. 586253502, ul. Płk. Dąbka 207

Ważne telefony:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni: tel. 586222222, ul. Biskupa Dominika 25
OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONU ZAUFANIA: TEL. 116 111