Wydawanie zaświadczeń maturalnych

W dniu 05.07.2021 w godzinach od 09:00 do 14:00

serdecznie zapraszamy Maturzystów

po odbiór świadectw dojrzałości.

m

Zasady odbioru świadectw dojrzałości:
- uczniowie wchodzą wejściem bocznym
- odbiór odbędzie się w sali konferencyjnej
- uczniowie przychodzą w maseczkach, dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp
 

Zapraszamy!