Rozpoczęcie roku szkolnego

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01.09.2021 odbędzie się wg następującego planu:
>> klasy I o godz. 9:00 na auli szkoły,
>> kasy II o godz. 9:00 w wyznaczonych salach z wychowawcami,
(lista sal będzie wywieszona przy wejściu do szkoły)
>> klasy III (po SP i po Gim) o godz.10:00 w wyznaczonych salach z wychowawcami,
(lista sal będzie wywieszona przy wejściu do szkoły)

Zapraszamy!