IX Edycja Dyktanda Niepodległościowego 2021 - Wyniki

Dyktando N
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami etapu wojewódzkiego konkursu zamieszczonymi na stronie Dyktando Niepodległościowe 2021, w zakładce Archiwum lub w plikach poniżej

          Listy laureatów IX Dyktanda Niepodległościowego
             Listy laureatów     Listy z wynikami punktowymi
           rozp              otwarte koperty z list 318 100329

 Laureatów z opiekunami zaprosimy na uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni w terminie późniejszym niż planowany uprzednio na 18 listopada 2021 roku.
O nowym terminie powiadomimy laureatów i ich opiekunów na dwa tygodnie przed uroczystością. Termin 18 listopada jest nieaktualny z powodu licznych zachorowań młodzieży na covid19 w szkołach podstawowych w województwie.
Laureatom i ich Opiekunom naukowym gratulujemy serdecznie!
W imieniu Pomorskiej Komisji Wojewódzkiej
Sylwia Szymańska