X Edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Województwo Pomorskie w X Edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii”

Dyktando N
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych
klas IV-VI,
klas VII-VIII
oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych
do udziału w konkursie.
Organizatorami Dyktanda są:
 Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Organizatorem etapu wojewódzkiego dla województwa pomorskiego jest:
 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.
  
Patronat nad wydarzeniem objęli: 
- Pomorski Kurator Oświaty,
-Marszałek Województwa Pomorskiego.
 
Szkoła zainteresowana udziałem w X Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii”,
musi się zarejestrować i zalogować przez stronę
internetową Fundacji „Zawsze Warto”
www.zawszewarto.pl
lub
www.dyktandoniepodleglosciowe.pl
 

Zgłoszenia szkół są przyjmowane do

27 września 2022 roku.

 
Zapraszamy do lektury Regulaminu X Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” oraz poradnika dla Szkolnego Koordynatora konkursu na stronie organizatora.
 >>Regulamin<<
Uroczyste, wojewódzkie podsumowania konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Gdyni.    
 
Koordynatorzy wojewódzccy:
Magdalena Frąckowiak i Tomasz Podgórski

                  

 

                                 Zapraszamy
 uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
 klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
                       do udziału w konkursie
Organizatorami Dyktanda są Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Organizatorem etapu wojewódzkiego dla województwa pomorskiego jest II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.
Patronat nad wydarzeniem objęli  
- Pomorski Kurator Oświaty
-Marszałek Województwa Pomorskiego
Szkoła zainteresowana udziałem w X Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii”,
musi się zarejestrować i zalogować przez stronę
internetową Fundacji „Zawsze Warto”
www.zawszewarto.pl lub
http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/
Zgłoszenia szkół są przyjmowane do
27 września 2022 roku.
Zapraszamy do lektury Regulaminu X Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” oraz poradnika dla Szkolnego Koordynatora konkursu.
 
Uroczyste, wojewódzkie podsumowania konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Gdyni.    
Koordynatorzy wojewódzccy
Magdalena Frąckowiak i Tomasz Podgórski