Dyktando Niepodległościowe - ogłoszenie

Dyktando_N.jpg

X Edycja Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”

Prosimy koordynatorów o przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, 
na adres:

 Sekretariat
II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
ul. Wolności 22b
81-327 Gdynia

 do dnia 12 X 2022 roku.

                                        

Koordynatorzy wojewódzcy:
Magdalena Frąckowiak
Tomasz Podgórski