CZYTANIE JEST MODNE

Tegoroczna trzecia edycja projektu edukacyjno-literackiego CZYTANIE JEST MODNE poświęcona była twórczości romantycznej, w szczególności Balladom i romansom A. Mickiewicza i przebiegała pod hasłem 
Miej serce i patrz w serce.

page

Została zorganizowana przez Teatr Szkolny Orator oraz Bibliotekę Szkolną.

Ballady i romanse wydane dwieście lat temu w Wilnie zapoczątkowały w Polsce romantyzm - istotę polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu.

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Wybrane utwory naszego narodowego wieszcza zostały przedstawione w formie Teatru Czytanego, a dokładniej w stylu czytania performatywnego. Jego istotą jest głośne, publiczne czytanie wybranego utworu z podziałem na role i z wykorzystaniem teatralnych środków wyrazu, takich jak: gra aktorska, umowna scenografia, muzyka oraz animacja światła, dźwięku i obrazu.

>>Zapraszamy do fotorelacji<<

foto: S. Tyborski