Dzień Prawnika 2023

Gościliśmy dzisiaj w naszej szkole wyjątkowych gości. Klasy prawnicze uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami zawodów prawniczych. Zaproszenie przyjęli: SSO Joanna Popieniuk- wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSR Marlena Kozacka i SSR Monika Szeleźniak reprezentujące Sąd Rejonowy w Gdyni, panie adwokat Małgorzata Głódkowska i Armanda Pietraś, radcowie prawni - Aleksandra Zaręba, Piotr Sarzyński, Tomasz Witt, Damian Cyman (reprezentujący również Wydział Prawa UG), Paweł Chyc - jednocześnie dziekan Wydziału Prawa WSAiB, kmdr por. Michał Chełchowski z Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej, wykładowca prawa i asystent Senatora Sławomira Rybickiego Adam Labuhn, Jakub Kasperski - aplikant radcowski oraz Ida Praska - studentka prawa, nasi absolwenci. Z ramienia Urzędu Miasta Gdyni gościliśmy panią Anetę Marczak oraz pana Filipa Śmigielskiego.
DP
Goście opowiadali o blaskach i cieniach zawodu, swojej drodze zawodowej, dyskutowaliśmy też o roli prawników w życiu społecznym, wysłuchaliśmy mów w języku angielskim w wykonaniu Marka Kobielli i Dominika Włodarczyka z klasy 2b, a na koniec klasy udały się na warsztaty w mniejszych grupach.
Spotkanie przygotowała pani Anna Ćwiklińska-Rutka, koordynatorka projektów prawniczych w II LO.
Bardzo gorąco dziękujemy naszym gościom, młodzieży i już nie możemy się doczekać następnego Dnia Prawnika.