MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ,

który odbędzie się 22 marca 2023 roku, od godz. 11.00 w auli II LO,

przy ul. Wolności 22B w Gdyni

 
 konkurs

Organizatorami konkursu są:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Adama Mickiewicza w Gdyni

Europejski Klub Dwójki

 

 

Partnerzy Konkursu:
 - Rada Dzielnicy „Działki Leśnie”,
 - Rada Rodziców przy II LO w Gdyni
 - Wydawnictwo „Oxford”

 

Cele Konkursu:

- prezentacja uzdolnień wokalnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- rozwijanie zainteresowań uczniów śpiewem oraz językami obcymi
- stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze

Warunki uczestnictwa :

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 7-8 oraz ponadpodstawowych
- Każda ze szkół może być reprezentowana przez 3 uczniów/ zespoły.
- Jury oceniać będzie uczestników w kategoriach: szkoła podstawowa- szkoła ponadpodstawowa

Podczas konkursu każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku obcym.

Organizator dopuszcza podkłady zarejestrowane na pen-drivie, płycie CD (tylko w pliku audio) lub podkład muzyczny z udziałem drugiej osoby(o czym prosimy poinformować wcześniej)

Czas prezentacji - do 5 min.

Organizator zastrzega, iż w przypadku mniejszej liczby uczestników spoza szkoły organizatora, II LO w Gdyni zaprosi do konkursu uczniów II LO w Gdyni tak, by liczba uczestników wyniosła ok 25 osób.

Kryteria oceny jury :
 - Wrażenie artystyczne
 - Opanowanie tekstu
 - Interpretacja / aranżacja utworu
 - Kulturę słowa (dykcję, intonację, akcentowanie)
 - Umiejętności wokalne (muzykalność)

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

 

Zgłoszenie do konkursu :
 
Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje :
 - Imię i nazwisko uczestnika (lub uczestników - w przypadku zespołów)
- Nazwa i adres szkoły
- Tytuł i autora śpiewanego utworu
- Wymagania sprzętowe
- Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy i adres e-mail nauczyciela przygotowującego ucznia do
konkursu

 

Terminy :
 
Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 18 marca 2023 r.
Konkurs odbędzie się 22 marca 2023 r. (środa) o godzinie 11.00
 
Miejsce konkursu: aula II LO w Gdyni, ul. Wolności 22b
 
Postanowienia końcowe :
 - Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na rejestrację    
fotograficzną i video przez organizatora konkursu oraz publikację w/w materiałów
na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konkursu
z przyczyn niezależnych
- Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu

 

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela koordynator konkursu: Anna Ćwiklińska-Rutka pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z zasadami RODO:
INFORMACJA OGÓLNA
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wolności 22b, 81-327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.
 Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług.
 W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
 Przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).