AMBASADOR EXPERYMENTU

W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w programie AMBASADOR EXPERYMENTU organizowanym przez Centrum Nauki Experyment. Celem programu jest promowanie nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży, wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz promowanie oferty edukacyjnej CNE. Szkoły biorące udział w programie za realizacje różnych zadań edukacyjnych otrzymują punkty, które mogą następnie wymienić na nagrody. 

II LO otrzymało zestaw laboratoryjnych pomocy dydaktycznych

Polish 20240605 195040378 

Gratulujemy!