Strona główna

Informations

Informations

Sprzątanie świata - „Sprzątanie świata łączy ludzi”

Za nami 30. Akcja Sprzątania świata – Polska pod hasłem „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI".
W tym roku po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcące przyłączyło się do tej akcji. 22 września wyposażeni w rękawice ochronne oraz worki na śmieci uczniowie wraz z opiekunami wysprzątali wyznaczony leśny teren  wokół szkoły, aby pomóc planecie. Dla naszych uczniów jest to coroczna praktyczna lekcja dbania o środowisko.

 

Sprzatanie

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej Szkoły oraz nauczycielom, którzy wzięli udział  w tegorocznej akcji proekologicznej.
Małgorzata Bazylko

 

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

19 września odbyły się w naszej szkole wybory do MRMG.
Wyborcy zdecydowali, że II LO reprezentować będzie
Paulina Pazdrak.
Poniżej fotorelacja z przebiegu głosowania
/kliknij kolaż/
wyborydomiasta

Gratulujemy!


 

Debata kandydatów do MRMG

 

14 września odbyła się debata kandydatów
do
Młodzieżowej rady Miasta Gdyni.
Wzięło w niej udział czworo uczniów II LO: Juliusz Dmochowski, Paulina Pazdrak, Maria Rutkowska oraz Anna Zimmermann.
Kandydaci zaprezentowali swój program wyborczy oraz odpowiadali na pytania wszystkich klas liceum.
Poniżej fotorelacja z debaty. 

debata s


 

Szkoła Pełna Talentów 2

Kolejna edycja  "Szkoły Pełnej Talentów"

Zapraszamy do wspierania naszej szkoły w ramach akcji
"RAZEM OBUDZIMY TALENTY W SZKOŁACH!" 

talenciaki2

JAK PRZEKAZAĆ TALENCIAKA WYBRANEJ SZKOLE? 

tal2

LUB PRZEPISUJĄC RĘCZNIE KOD Z TALEŃCIAKA

NA

>>STRONIE<<  

A NASTĘPNIE PRZESYŁAJĄC NA KONTO SZKOŁY  

Talenciaki 1

 

Zapraszamy! 


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

W dniu 19 września 2023 odbędą się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni


Szczegółowy harmonogram wyborów zostanie opublikowany przed głosowaniem.


W wyborach do MRMG mogą głosować wyłącznie uczniowie, którzy najpóźniej w dniu wyborów będą mieli ukończone 15 lat!


 

XI Edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Województwo Pomorskie w XI Edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii”

Dyktando N
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych
klas IV-VI,
klas VII-VIII
oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych
do udziału w konkursie.
Organizatorami Dyktanda są:
 Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Organizatorem etapu wojewódzkiego dla województwa pomorskiego jest:
 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Gdyni
.
  
Patronat nad wydarzeniem objęli: 
- Pomorski Kurator Oświaty,
-Marszałek Województwa Pomorskiego.
 
Szkoła zainteresowana udziałem w XI Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii”,
musi się zarejestrować i zalogować przez stronę
internetową Fundacji „Zawsze Warto”
www.zawszewarto.pl
lub
www.dyktandoniepodleglosciowe.pl
 

Zgłoszenia szkół są przyjmowane do

25 września 2023 roku.

 
Zapraszamy do lektury Regulaminu XI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” oraz poradnika dla Szkolnego Koordynatora konkursu na stronie organizatora.

Uroczyste, wojewódzkie podsumowania konkursu odbędzie się w dniach od 16 do 22 listopada b.r.    
 
Koordynator wojewódzki:
Ewa Soduła

                                 Zapraszamy
 uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
 klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
                       do udziału w konkursie
Organizatorami Dyktanda są Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Organizatorem etapu wojewódzkiego dla województwa pomorskiego jest II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.
Patronat nad wydarzeniem objęli  
- Pomorski Kurator Oświaty
-Marszałek Województwa Pomorskiego
Szkoła zainteresowana udziałem w X Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii”,
musi się zarejestrować i zalogować przez stronę
internetową Fundacji „Zawsze Warto”
www.zawszewarto.pl lub
http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/
Zgłoszenia szkół są przyjmowane do
27 września 2022 roku.
Zapraszamy do lektury Regulaminu X Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” oraz poradnika dla Szkolnego Koordynatora konkursu.
 
Uroczyste, wojewódzkie podsumowania konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Gdyni.    
Koordynatorzy wojewódzccy
Magdalena Frąckowiak i Tomasz Podgórski
                  

 

Erasmus+

 PL Finansowane przez Unię Europejską POS

W 2023r. nasza szkoła otrzymała decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projekt krótkoterminowego KA122-SCH w konkursie 2022 (runda 2).
,,Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-podniesienie kompetencji językowych nauczycieli Dwójki".

Realizacja projektu umożliwi pracownikom naszej szkoły podniesienie kompetencji językowych oraz zwiększy ich kompetencje dydaktyczno - wychowawcze.

Pozwoli to na unowocześnienie programów nauczania, zwłaszcza w zakresie języków obcych, uaktualnienie wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod nauczania i metod wykorzystujących TIK. Poza tym na promowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród naszych uczniów.

Podczas realizacji projektu 19 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych, językowo-metodycznych oraz specjalistycznych.

Nasz pobyt podczas szkoleń nie ograniczy się jedynie do udziału w kursach. Planujemy maksymalnie wykorzystać ten czas,w tym celu interesują nas wizyty w lokalnych szkołach średnich. Ich celem będzie przyjrzenie się sposobom zarządzania placówką, pracy nauczycieli i metodom nauczania.

ERASMUS Mobilność Erasmus barcelona Język hiszpański
2  cypr0
malta 10  IMG 20231109 WA0001
IMG 20231109 WA0003 1 MALTA
MALTA 1  erasmus stba


Uwaga zebrania !!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.09.2023 r.

odbędą się zebrania rodziców uczniów z klas  II, III oraz 1W ,

zgodnie z ustaleniami przekazanymi państwu

przez  wychowawców.

Zebrania nie dotyczą rodziców klas pierwszych, które miały zebrania 04.09.2023


Rodziców klas IV (maturalnych) zapraszamy na godz. 17:00
do auli szkoły (II piętro)

na

szkolenie z procedur maturalnych.

Po szkoleniu odbędą się spotkania z wychowawcami.

Zapraszamy!