Historia Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni jest jedną z najstarszych szkół średnich w Trójmieście. Początki szkoły związane są z Prywatnym Gimnazjum Męskim Nr 803 Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni. Początkowo zajmowała ona III piętro i nadbudówkę w gmachu przy ul. Morskiej 79 (zwolnione przez Szkołę Handlu Morskiego).

9 września 1931 roku rozpoczęło tam naukę 211 uczniów (w tym 7 dziewcząt). Pierwsze klasy licealne pojawiły się po reformie oświaty w roku szkolnym 1933/34, kiedy z 8. letniego gimnazjum powstały cztero letnie gimnazja i dwu letnie licea. Pierwszych maturzystów notowano w roku szkolnym 1938/39.
Rosnąca ilość uczniów oraz trudne warunki lokalowe wpłynęły na podjęcie przez dyrektora Józefa Niemca decyzji o budowie nowego gmachu szkoły. 24 listopada 1938 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkolnego. Przed wybuchem II wojny światowej na ul. Leśnej (od 1946 roku zwanej Daszyńskiego, od 1953 roku Wolności). Wojna odbiła swoje piętno na nauczycielach, absolwentach i uczniach Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego. Dyrektor prof. Józef Niemiec został rozstrzelany. Wiele osób zginęło w obozach koncentracyjnych, w powstaniu warszawskim lub w różnych akcjach przeciwko okupantowi.

Szkoła wznowiła działalność w kwietniu 1945 roku – nadal przy ulicy Morskiej 79 jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie. 1 września 1945 roku naukę rozpoczęło w niej 700 uczniów. W 1948 roku zmieniono szkole nazwę na Państwową Szkołę Męską Ogólnokształcącą stopnia licealnego ( w ramach reformy oświaty zlikwidowano gimnazja).

W 1950
roku nastąpiła przeprowadzka do częściowo wykończonego budynku przy ul. Daszyńskiego (obecnie Wolności). W tym samym czasie przeniesiono tu Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie. Obie szkoły korzystały ze wspólnych gabinetów, powstał też wspólny chór.

W 1952
roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum Ogólnokształcące Męskie, w 1953 roku na Liceum Ogólnokształcące nr I. Od chwili połączenia szkoły w 1955 roku z Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim nosi ona nazwę Liceum Ogólnokształcące nr II.

27 maja 1956
roku szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza. 7 lutego 1980 roku Ministerstwo Oświaty udzieliło zgodę na używanie przez szkołę imienia Adama Mickiewicza.

W latach 1962- 1971 część budynku zajmowało Liceum Medyczne.

1 września 1976 roku
do II Liceum przeniesiono z ulicy Czołgistów w Gdyni  I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących – 7 września 1991 roku zmieniło ono nazwę na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Dla obu tych placówek przyjęto nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i podporządkowano jednej dyrekcji.

4 stycznia 1980
roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku wyraziło zgodę na używanie sztandaru szkolnego ufundowanego przez absolwentów II LO z okazji 20. lecia szkoły. Na niebieskim tle widnieje złoty napis „ W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”.

10 listopada 2005
roku Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni ufundowała replikę sztandaru dla II LO im. Adama Mickiewicza będącego znakiem uosabiającym RP, symbolem najwyższej wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa”.

 

DYREKTORZY

 

Prywatne Gimnazjum Męskie Nr 803,
a następnie I Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie

prof. Jan Trzcieniecki

01.09.1931 – 30.11.1931

dr Tadeusz Dubiecki

01.12.1931 – 11.10.1933

prof. Józef Niemiec

12.10.1933 – 01.09.1939

Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie

dr   Jacek Babik

01.04.1945 – 15.11.1946

mgr Włodzimierz Drzewiecki

16.11.1946 – 31.08.1950

mgr Władysław Chełmecki

01.09.1950 – 31.08.1951

Józef Leroch

01.09.1951 – 15.08.1954

Izydor Kalicki

16.08.1954 – 31.08.1955

Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie

mgr Maria Szpręglewska

01.04.1945 – 31.08.1950

mgr Helena Bojarska

01.09.1950 – 28.02.1953

mgr Maria Tymecka

01.03.1953 – 31.08.1955

II Liceum Ogólnokształcące
i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Izydor Kalicki

01.09.1955 – 31.08.1960

mgr Maria Tymecka

01.09.1960 – 31.08.1970

mgr Stanisława Rożek-Gąsiorowska

01.09.1970 – 31.12.1982

mgr Stanisława Duda

01.01.1983 – 31.08.1987

mgr Anna Brzezińska

01.09.1987 – 31.08.1992

mgr Kazimierz Cichoszewski

01.09.1992 – 31.08.1997

mgr Barbara Oziębłowska

01.09.1997 – 31.08.2007

mgr inż. Elżbieta Zaręba

01.09.2007 - nadal

ZNANI ABSOLWENCI

 

 • Becker Barbara - prof. dr hab. inż., Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii Politechniki Gdańskie.

 

 • Bereźnicki Kiejstut - polski malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; prowadzi pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa ASP; był prorektorem Akademii Sztuk Pięknych.

 

 • Bryll Ernest - poeta, prozaik, dramatopisarz, tłumacz.


 

 • Cnota Maciej – dziennikarz, reporter TVN Warszawa, TVN24, dziennikarz Polskapresse, gazety Echo Miasta; pracował w redakcji Dziennika Bałtyckiego, w magazynie Dzień Dobry oraz w Dzienniku. Jest współtwórcą promocji stacji Radio RMF FM.

 

 • Cwilewicz Romuald – prof. zwyczajny dr hab. Akademii Morskiej w Gdyni, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego; pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych, kierownika Katedry Siłowni Okrętowych; prorektor ds. kształcenia w WSM Gdynia; Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej; autor i współautor ponad 170 publikacji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał nagrody Ministra Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

 • Fedorowicz Jacek - polski satyryk, aktor; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; wieloletni pracownik Telewizji Polskiej; nagrodzony wieloma nagrodami m.in. z dziedziny dziennikarstwa.

 

 • Grzybkowski Wacław Andrzej – prof. dr hab. inż. Politechniki Gdańskiej w dziedzinie nauk chemicznych; przewodniczący Rady Bibliotecznej Politechniki Gdańskiej, redaktor Biuletynu Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasług.

 

 • Jaszowska Anna – znana trójmiejska dziennikarka; dziennikarka gazety Dziennik Bałtycki oraz Wieczór Wybrzeża.

 

 • Jeżewska Joanna – popularna polska aktorka teatralna i filmowa; aktorka Teatru Współczesnego w Warszawie, autorka programu Serwis TV; użyczyła głosu w kilkunastu dubbingach; jest silnie związana ze sceną kabaretową i satyryczną; współtwórczyni Kabaretu Pod Egidą oraz Aniołków Wolskiego; pracuje przy tworzeniu radiowego magazynu satyrycznego „ZSYP”.


 • Jędrzejczak Wiesław Wiktor  - polski lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny, transplantolog, profesor doktor habilitowany medycyny. Laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1993 za "prace na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi". Aktualnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz członkiem Komitetu Bioetyk Polskiej Akademii Nauki. Jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie hematologii.

 

 • Kaczmarek Janusz prawnik, prokurator, polityk; były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; pełnił funkcję Prokuratora Okręgowego w Gdańsku oraz zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku.

 

 • Kaszuba Jan - uczestnik walk w obronie Gdyni podczas Kampani Wrzesniowej w 1939 r., działacz harcerskiego Ruchu Oporu podczas okupacji niemieckiej, dowódca plutonu "Chylonia" Batalionu Morskiego Szarych Szeregów, więzień obozów kocentracyjnych w Stutthof i Mauthhausen. Jeden z najbardziej znanych i zasłużonych działaczy polonijnych w Kanadzie, wiloletni Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w latach 1980-1986, Przewodniczący Rady Polonii Wolnego Świata, Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie. W 2000 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 • Kitowski Sławomir grafik, plakacista, fotograf, scenograf, kurator, uczestnik wielu wystaw, publicysta; wydawca siedmiu albumów o Gdyni; członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów w Warszawie; właściciel wydawnictwa "Alter Ego"; prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa; laureat prestiżowych nagród m.in. Złotej Odznaki "Za Opiekę nad Zabytkami" przyznawanej przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej; niezależny felietonista Gazety Wyborczej; przez 15 lat twórca oprawy plastycznej, plakatów i wydawnictw turnieju tenisowego Prokom Open Sopot.

 

 • Konczakowska Alicja prof. dr hab. inż., prof. nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; członek Senackiej Komisji ds. kształcenia; przewodnicząca Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; kierownik Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych.
 • Kołodziejczak Jerzy - polski uczony, profesor nauk fizycznych w latach 1970–82 dyr. Inst. Fizyki PAN, członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1991 roku. Do najważniejszcy opublikowanych prac naukowych należą m.in. liczne prace poświęcone zjawiskom transportu elektronów oraz zjawiskom magnetooptycznym w półprzewodnikach. Wybrane, ważniejsze badania naukowe:
  opracowanie pierwszej teorii zjawisk związanych z transportem elektronów w półprzewodnikach z wąską przerwą energetyczną, uwzględniającej rzeczywistą strukturę pasm energetycznych w tych materiałach. W dziedzinie zjawisk optycznych i magnetooptycznych – odkrycie podczas pobytu naukowego w MIT, wspólnie z japońskim fizykiem Yuishiro Nishiną, międzypasmowego (kwantowego) efektu Faraday’a i Voigta w germanie. Opracowanie teorii nieliniowych zjawisk optycznych w półprzewodnikach, generowanych strukturą pasm energetycznych i procesami rozpraszania elektronów w półprzewodnikach. W trakcie swojej kariery naukowej uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:
  Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia (1978), pierwsza Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie (1967); Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

 • Kossela Jerzy – polski gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor; współzałożyciel i członek zespołów Elektron, Niebiesko-Czarni, Pięciolinie i Czerwone Gitary; odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem dla zasłużonych twórców kultury „GLORIA ARTIS”.

 

 • Kupryszewski Gotfryd – prof. chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego dorobek obejmuje 300 pozycji prac oryginalnych, kilkanaście prac monograficznych oraz 5 podręczników studenckich. Był kierownikiem Zakładu Syntezy Organicznej, Zakładu Chemii Bioorganicznej; pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Był członkiem m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Szwedzkiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szwedzkiego Towarzystwa Chemicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Peptydowego. Uczestniczył również, po stronie „Solidarności”, w obradach Okrągłego Stołu.

 

 

 • Krauze Ryszard przedsiębiorca, założyciel firmy Prokom; z ramienia Prokom Investment zasiada w radzie dyrektorów wyszukiwarki Hakia; właściciel kortów tenisowych w Gdyni; właściciel Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; kawaler Orderu Uśmiechu; laureat nagrody Kisiela; wychowanek i zawodnik Startu Gdynia.

 

 • Kwiatkowska Wiesława – dziennikarka, pisarka, dokumentalistka, autorka książek o Gdyni. W latach 1980-1981, pracując w dziale historycznym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Soli­darność", zbierała dokumenty, relacje uczestników, świadków i ro­dzin ofiar wypadków Grudnia 1970 na Wybrzeżu. Po ogłoszeniu stanu wojennego aresztowana, skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat wiezienia. Autorka książek „Grudzień 1970 w Gdyni”,„Gwiazda miałeś rację”, „Grudniowa apokalipsa” oraz współautorka opowieści o grudniowych pomnikach „Są wśród nas”, „Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, portu i floty”, współautorka i redaktorka „Encyklopedii Gdyni”.
  W uznaniu dziennikarskiego dorobku i pasji, uhonorowała ją „Złotym Piórem”.
  W 2002 przez Radę Miasta Gdyni wyróżniona została Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pośmiertnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Wiesławie Kwiatkowskiej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej. 17 grudnia 2008, pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970  przy Urzędzie Miasta Gdyni, odsłonięta została tablica dla upamiętnienia dziennikarki „niezłomnie walczącej o prawdę i pamięć Grudnia`70 oraz osądzenie jego sprawców”. W sierpniu 2009 Rada Miasta Gdyni nadała imię Wiesławy Kwiatkowskiej nowej ulicy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

 

 • Leliwa-Kopystyński Jacek prof. dr hab., profesor zwyczajny naukowy; Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Kosmicznych PAN; członek Polskiej Akademii Nauk, Wydziału VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Komitetu Geofizyki.

 

 • Łysejko Apoloniusz hydrograf, komandor, aktywny miłośnik latarni morskich, na temat których wydał kilka książek; uczestniczył w misji Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie; związany był ze Służbą Hydrograficzną Marynarki Wojennej; pełnił obowiązki dyrektora Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni; członek Komitetu Badań Morza przy Polskiej Akademii Nauk; został wybrany do Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego; pełnił obowiązki dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni; współautor znaczków pocztowych „Latarnie Mirskie”; posiada odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; członek Ameriacan Lighthouse Foundation, Association of Lighthouse Keepers oraz Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

 

 • Łysiak-Szydłowska  Wiesława prof. dr hab.n.med., w latach 1998 -2010 była kierownikiem Katedry Żywienia Klinicznego iDietetyki w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2011 roku sprawuje funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Państwowej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Doświadczenia zawodowe zdobyła na studiach i stażach zagranicznych w USA ( Departament of Neuropathology, University of Pensylvania School of Medicine, Philadelphia i Departament of Biochemistry, Michigan State University, East Lansing) i na Węgrzech (National Institute of Laboratory Medicine, Budapest). Jest współautorką 422 publikacji, w tym podręcznika dla studentów medycyny pt. "ŻywienieKliniczne". W ciągu wielu lat prowadziła cykl prac poświęconych funkcjikarnityny w warunkach zdrowia i choroby ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności nerek. Jest autorką programu dydaktycznego dla kierunku "Dietetyka" realizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest promotorem 20 ukończonych przewodów doktorskich, 35 prac magisterskich i około 200 prac licencjackich. Otrzymała wiele nagród, w tym: w 2003 roku I-szą nagrodę za najlepszą pracę PT Żywienia Pozajelitowego i Jelitowego, w 2005 roku wyróżnienie pracy przedstawionej na zjeździe ESPEN w Brukseli i w 2005 roku tytuł "Women of the Year 2005" American Biographical Institute.

 

 

 • Małkowski Kazimierz – autor przewodników, bedekerów i artykułów na temat Gdyni, Kaszub i Pomorza; prezes Koła Starych Gdynian. Włączył się w działania zmierzające do konsolidacji środowiska byłych harcerzy legendarnej „Czarnej Czwórki”. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; współorganizator Służby Ratownictwa Morskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; założyciel Koła Przewodników Turystycznych w Gdyni; przewodnik po Gdyni i Pomorzu. Został nagrodzony Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wszystkie zasługi dla Gdyni”, Medalem „Za zasługi dla WOPR”, Odznaką „Za zasługi dla turystyki”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również laureatem australijskiej nagrody „Polcul Foundation”, członkiem honorowym Deutsch – Polnische Gesellschaft w Kolonii oraz Ostsee – Akademie w Lubece. Jest autorem kilkudziesięciu haseł w II tomie Encyklopedii Gdyni oraz organizatorem wielu wykładów, wieczorów poezji oraz promotorem książek o tematyce regionalnej.

 

 

 • Mazurkiewicz Marek – prof. dr hab. nauk prawnych, polityk, poseł na sejm, wiceprzewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, były członek Senatu, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej; autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego i prawa ochrony środowiska; pełnił funkcje m.in. przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej; obejmował również funkcje społeczne jako przewodniczący Towarzystwa Zintegrowanego Zarządzania Środowiskiem, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska oraz jako wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 • Mieszkowski Witold doktor nauk technicznych, architekt urbanista; wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej; architekt mający zasługi nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej; zrealizował wiele projektów m.in. we Francji, gdzie był współtwórcą urbanistycznego projektu dzielnicy Gerland w Lyonie; tworzył opracowania przestrzenne w Polsce m.in. w Warszawie, Rudzie Śląskiej, Raciborzu, Grudziądzu, Białymstoku czy Łomży; w latach 70tych główny projektant urbanistyki w ZSU "Inwestprojekt" - projekt modernizacji Śródmieścia Włocławka; w 1980 roku członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność'' na Politechnice Warszawskiej; w 1989 roku zasiadał w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert w podzespole polityki mieszkaniowej; doradca ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej; wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich; wieloletni członek Komisji Artystyczno-Architektonicznej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

 

 

 • Mordawski Jan - doktor nauk geograficznych, dydaktyk, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego (Pracownia Dydaktyki Geografii i Biologii); autor ponad 170 publikacji, w tym 67 tytułów książek, głównie podręczników szkolnych z zakresu geografii i przyrody. Szczególnie interesuje się edukacją regionalną, zwłaszcza w regionie kaszubskim. Członek GTN, Instytutu Kaszubskiego, ZK-P, PTG i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą odznaką PTG oraz Medalem im. Antonieho Abrahama za promowanie kultury regionu i kaszubszczyzny; uzyskał nagrodę Ministra III Stopnia.

 

 • Nowaczyński Mariusz – dziennikarz, publicysta, redaktor Radia Gdańsk.

 

 • Pastwa Jan - polski urzędnik państwowy, dyplomata, harcmistrz, wychowanek i drużynowy Czarnej Czwórki Gdyńskiej; współtwórca ZHR na Pomorzu; do roku 2006 szef Służby Cywilnej; kierował działem informacji biura Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"; był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni; od 2007 roku ambasador RP w Republice Czeskiej.

 

 • Pawłowski Janusz –  judoka (kategoria lekka, 65 kg),  medalista olimpijski. Ukończył Szkołę Podstawową nr 32 w Gdyni, w 1978 roku absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, w 1988  Akademię Wychowania Fizycznego, mgr sportu, specjalność judo. W okresie 1971-1977 zawodnik Floty Gdynia (trener Jerzy Lewiński), w 1975 zdobył tytuł wicemistrza Wybrzeża juniorów w kategorii piórkowej, mistrz Polski juniorów młodszych, uczestnik Mistrzostw Europy juniorów w 1976 w Łodzi. Dwukrotny mistrz Polski juniorów. W latach 1977-1990 zawodnik  GKS Wybrzeże. W 1978 zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy juniorów i brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów. Podczas Akademickich Mistrzostwa Świata (AMŚ) w Rio de Janeiro w 1978 roku zdobył brązowy medal, w 1982 na AMŚ w Finlandii - medal srebrny. Sześciokrotny mistrz Polski seniorów (1979-1983, 1985, w 1980 uznany za najlepszego technika), wicemistrz Polski (1988). W 1978 zwyciężył w I Międzynarodowych Mistrzostwach Gdańska. W 1980 akademicki Mistrz Polski. W 1983 i 1984 międzynarodowy mistrz RFN, w 1984 międzynarodowy mistrz Holandii. W 1981 mistrz Wybrzeża. Brązowy medalista na igrzyskach olimpijskich w Moskwie (1980) i srebrny w Seulu (1988), brązowy medalista na Mistrzostwach Świata w Paryżu (1979), Moskwie (1983), Essen (1987), brązowy medalista Mistrzostw Europy w Rostoku (1982), Paryżu (1983) i Belgradzie (1986). W 1978 roku podczas głośnego turnieju Joro Kano w Japonii zajął w swojej kategorii ósme miejsce. Zwycięzca wielu turniejów międzynarodowych: między innymi w sierpniu 1978 międzynarodowego turnieju w Gdańsku o Puchar Prezesa GKS Wybrzeże (startowali zawodnicy ze Szwecji i RFN); w marcu 1979 turnieju w Gdańsku z udziałem zawodników Leningradu i Joenssu (Finlandia). W 1989 zwyciężył w turnieju o Puchar  Głosu Wybrzeża z okazji Dni Gdańska, uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Z zespołem GKS Wybrzeże startował w Pucharze Europy (maj 1988 w I rundzie z TSV Grosshadern/ Niemcy 1:3, walkę zremisował). W 1984 stwierdzono u niego zakaźną żółtaczkę i zakazano uprawiania sportu, mimo to powrócił do startów w 1985. Po raz ostatni wystąpił w reprezentacji Polski na turnieju w Oslo, zwyciężając w swoje kategorii w drużynowych otwartych mistrzostwach Norwegii 18 XI 1989. W rozgrywkach krajowych był niepokonany przez siedem lat. Uroczyście zakończył karierę 21 XII 1989 roku (co nie przeszkodziło mu jeszcze w kilku startach). W 1988 w plebiscycie Przeglądu Sportowego uplasował się na ósmej pozycji wśród najlepszych sportowców polskich. W latach 1983 i 1988 wybrany w plebiscycie  Dziennika Bałtyckiego najlepszym sportowcem regionu. Po zakończeniu czynnej kariery sportowej pracował jako trener kadry juniorów w Kuwejcie i w 1992-1996 we Włoszech, w Centro Sperimentale Nord Italia w Monza (Centrum Szkolenia Judo Włoch Północnych), przygotowując również ten ośrodek od strony technicznej. W latach 1997-1999 trener polskiej kadry narodowej. W 2000 roku trener judoków Słowenii, następnie pracował w Centrum Szkolenia w Turynie, w latach 2014-2017 asystent trener judoków w Narodowym Instytucie Sportowym w Montrealu (Kanada). Wyróżniony tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu, brązowym (1978) i srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Srebrnym Krzyżem Zasługi. BŚ

 

 • Remiszewska Teresa – polska żeglarka, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor żeglarstwa, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, członek Rady Harcerskiego Kręgu Morskiego; prekursorka samotnego kobiecego żeglarstwa w Polsce. Jako pierwsza Polka wzięła udział w Transatlantyckich Regatach Samotnych Żeglarzy OSTAR. Była czwartą w historii żeglarstwa kobietą, która samotnie przepłynęła Atlantyk. Działała w NSZZ „Solidarność”. Za udział w regatach OSTAR otrzymała nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego „Rejs Roku”.

 

 • Rohoziński Stanisław - prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej; profesor Zakładu Teorii Struktury Jąder Atomowych; członek Rady Naukowej IPJ VIII kadencji.

 

 • Rybiński Rajmund – profesor, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego; wiceprezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku; członek Prezydium Zarządu Centralnego Klubu Weteranów Lewicy przy Radzie Krajowej SLD; otrzymał statuetkę „Pomorska Busola Lewicy im. Izabeli Jarugi-Nowackiej”.

 

 • Sobieniecka-Kańska Dorota dyrektor biura zarządu Krajowej Izby Gospodarki; dziennikarka, doradca i trener Public Relations; obecnie dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu; członek zarządów Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO.

 

 • Sokołowska Małgorzata współautorka i wydawca Encyklopedii Gdyni, autorka kilkunastu książek o naszym miescie m.in. "Dni bezciastkowe. Gdynia w latach 1945-1956", "Dni bezmięsne czyli umiarkowany optymizm w sprawie gumiaków. Gdynia w PRL 1956-1989", "Chylonia Cisowa", "Ostatni port gdynian. Przewodnik ilustrowany po Cmentarzu Witomińskim i Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Redłowie". Współautorka "Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, portu i floty."

 

 

 • Sperski Krzysztof profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, nauczyciel akademicki, artysta muzyk, wieloletni rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, wiolonczelista; członek Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego; posiadacz wielu odznaczeń i medali m.in.: Złotego Krzyża Zasług, Krzyża Kawalerskiego Polonia Restituta, Medalu za Zasługi dla Miasta Gdańska, Medalu Zasłużonym Ziemi Bytowskiej, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu Księcia Mściwoja II, Medalu Wojewody Gdańskiego czy Medalu Gloria Artis.

 

 • Stępa Marek polityk samorządowy, obecny prezydent Gdyni, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza; organizator tzw. Białej Służby w Gdyni; aktywnie uczestniczył w założeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; czynny instruktor i Przewodniczący Komisji Instruktorskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR; założyciel i pierwszy prezes Ruchu dla Gdyni.

 

 • Stojek Zbigniew prof. dr hab., prodziekan Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 • Szamocki Józef – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup; Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej, Wikariusz Generalny; doktor teologii; członek Komisji ds. Misji, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski; delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Świeckich; Biskup tytularny diecezji Clypia in Proconsulari.

 • Szmyt-Studnicka Jolanta – pedagog - terapeuta, nauczyciel dyplomowany w drugim stopniu specjalizacji zawodowej; autorka 29 książek dla dzieci i młodzieży o charakterze dydaktycznym; w 2003 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi; w latach 90-tych opublikowała cykl książek dla sześciolatków, które uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej; autorka książek dotyczących kompleksowych programów terapii dla dzieci, które uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 • Szczurek Wojciech - prawnik, były sędzia, polityk samorządowy, obecny prezydent Gdyni. Współorganizował gdyński Komitet Obywatelski; reprezentował Gdynię w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego; stanął na czele lokalnego ugrupowania pod nazwą "Samorządność"; obejmował funkcję prezesa Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej; był doradcą społecznym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw samorządu; zasiadł w Senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunkó Gospodarczych i Politycznych i radzie programowej Centrum Studiów Bałtyckich Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.: Złoty Krzyż Pro Ecclesia et Pontfice, Medal "Przyjaciel Integracji", Człowiek Roku 2002" wg Dziennika Bałtyckiego, "Radiowa Osobowość Roku" wg Radia Gdańsk, oznaczenie "Rejs Roku 2003" za organizację Cutty Sark Tall Ship Races przyznane przez Polski Związek Żeglarski, Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nagroda "Wektor 2006" przyznana przez Konfederację Pracodawców Polskich, Krzyż Oficerski Orderu odrodzenia Polski, Różę Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce.

 

 • Szczypiński Zbigniew polityk, poseł na Sejm II kadencji; do 1981 roku pracownik Pracowni Socjologicznej Stoczni Gdańskiej; przewodniczący gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; do 1981 roku należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; działacz pierwszej "Solidarności"; od 1991 roku kierował Ośrodkiem Badań Społecznych w zarządzie regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku; jako poseł zasiadał w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Transportu Łączności, Handlu i Usług, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu oraz w Komisji Polityki Społecznej.

 

   • Szpakowska (Śliwińska) Maria, Jolanta prof. dr. hab. inż.prof. zw. Poltechniki Gdańskiej w dziedzinie nauk chemicznych. Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa na wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, kierownik studiów doktoranckich na wydziale WZiE PG, członek Senatu PG, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii w latach 2008-2012; została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką NOT, Medalem im. Prof. W. Świętosławskiego oraz Medalem Edukacji Narodowej.

     

    • Śniadek Janusz inżynier, działacz związkowy; w latach 2002–2011 przewodniczący NSZZ "Solidarność".

     

    • Zacharewicz Marian dziennikarz, piosenkarz i kompozytor wielkich polskich przebojów; współorganizator festiwali sopockich; wieloletni dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej; pełnił funkcję dyrektora radia Eska Nord; właściciel agencji artystycznej Avanti.

     

    • Zielińska Joanna nauczycielka matematyki; wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni; przewodnicząca Komisji Sportu; członek Komisji Kultury.

     

     

    Na portalu trojmiasto.pl ukazał się bardzo ciekawy artykuł red. Jakuba Gilewicza o naszej szkole z cyku "Szkoły z historią: II LO w Gdyni ".    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem >>

         Poniżej film do tego artykułu.

     

     

     

      

      

     rmal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

     Prywatne Gimnazjum Męskie Nr 803,
     a następnie I Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie

     prof. Jan Trzcieniecki

     01.09.1931 – 30.11.1931

     dr Tadeusz Dubiecki

     01.12.1931 – 11.10.1933

     prof. Józef Niemiec

     12.10.1933 – 01.09.1939

     Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie

     dr   Jacek Babik

     01.04.1945 – 15.11.1946

     mgr Włodzimierz Drzewiecki

     16.11.1946 – 31.08.1950

     mgr Władysław Chełmecki

     01.09.1950 – 31.08.1951

     Józef Leroch

     01.09.1951 – 15.08.1954

     Izydor Kalicki

     16.08.1954 – 31.08.1955

     Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie

     mgr Maria Szpręglewska

     01.04.1945 – 31.08.1950

     mgr Helena Bojarska

     01.09.1950 – 28.02.1953

     mgr Maria Tymecka

     01.03.1953 – 31.08.1955

     II Liceum Ogólnokształcące
     i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

     Izydor Kalicki

     01.09.1955 – 31.08.1960

     mgr Maria Tymecka

     01.09.1960 – 31.08.1970

     mgr Stanisława Rożek-Gąsiorowska

     01.09.1970 – 31.12.1982

     mgr Stanisława Duda

     01.01.1983 – 31.08.1987

     mgr Anna Brzezińska

     01.09.1987 – 31.08.1992

     mgr Kazimierz Cichoszewski

     01.09.1992 – 31.08.1997

     mgr Barbara Oziębłowska

     01.09.1997 – 31.08.2007

     mgr inż. Elżbieta Zaręba

     01.09.2007 - nadal