Filmowy sukces uczennic II LO

Jury Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych pod przewodnictwem p.Agaty Buzek przyznało Nagroda Specjalną Instytutu Francuskiego w Polsce filmowi "Le papillon" zrealizowanemu przez uczennice klasy II W.

dyp 1

W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana za najlepszy filmowy scenariusz.

Statuetka zdobyta przez Anna Kabath i Marię Banaszak 

przywieziona została do nas przez laureatki aż z Zielonej Góry, gdzie odbywała się 13 edycja tego prestiżowego festiwalu.

stat 1

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym oraz tym wszystkim uczniom sekcji dwujęzycznej, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.