Klasa o profilu biologiczno-chemicznym

 

Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje realizację m.in. chemii i biologii w stopniu rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się z podziałem na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy.

 

 

 1. CELE I ZAŁOŻENIA KLASY:
 • Wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, duchowym;
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym;
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 • Kształtowanie badawczego sposobu myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności eksperymentalnych, obserwacji, wyciągania wniosków;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

 

 1. JĘZYKI OBCE:
 • angielski;
 • niemiecki/ francuski;
 • dodatkowo: jęz. łaciński;

 

 1. OFERTA DODATKOWA:

 

 • ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Pozwalają one uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych ale także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich.

 

W ZAKRESIE CHEMII:

 • Współpraca z Wydziałem Chemii UG- możliwość indywidualnego toku nauczania na Wydziale Chemii dla uczniów wybitnie uzdolnionych (laureaci Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego) po uzyskaniu pozytywnej opinii i zgody nauczyciela;
 • Udział w zajęciach laboratoryjnych na Akademii Morskiej:

- klasa 1- cykl zajęć obejmujących zagadnienia programowe tj. skały wapienne, gleba, związki powierzchniowo czynne w detergentach i kosmetykach, toksyczne związki w żywności i lekach, od włókien do opakowań oraz związki nieorganiczne i ich właściwości.

- klasa 2- cykl zajęć z zakresu chemii organicznej, poznanie metod analizy jakościowej i ilościowej, miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody;

- klasa 3- cykl zajęć z zakresu kinetyki, elektrochemii, zw. chromu i manganu.

Zdjecie 1

 

Zajęcia laboratoryjne na Akademii Morskiej

 

 

 • Udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Gdańskiej:

- cykl zajęć z zakresu chemii analitycznej, obejmującej zadania olimpijskie;

- cykl zajęć z zakresu „Kosmetyki i chemia gospodarcza”, m.in. pudry, toniki, peelingi, żele;

 • Udział w warsztatach na Wydziale Oceanografii UG z zakresu oceanografii chemicznej.

 

 

W ZAKRESIE BIOLOGII:

 • WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM BIOLOGII UG:

- Udział w zajęciach organizowanych przez UG w ramach projektu „Zaproś naukowca do szkoły” i w ramach warsztatów edukacyjnych „Poznaj pracę biologa”;

-Udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UG z zakresu mikrobiologii, genetyki, biochemii, fizjologii oraz ekologii i ochrony środowiska;

zdjecie 2

Laboratoria-Komórki bakteryjne                          Laboratoria-Komórka roślinna                      Laboratoria- Elektryczność w biologii

 

zdjecie 3

 

Laboratoria- Mikroskop skaningowy Laboratoria- Mikroskop fluorescencyjny Zajęcia dot. mózgu

 

 • Udział w warsztatach na Wydziale Oceanografii UG;

zdjecie 1

 

 • Udział w imprezie naukowej „Noc biologów”;

 

 

 • KOŁA ZAINTERESOWAŃ obejmujące m.in. zajęcia laboratoryjne, przygotowanie do konkursów i olimpiad.

 

 • KONKURSY I OLIMPIADY:
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Ekologiczna;
 • Turniej Wiedzy Ekologicznej;
 • Konkurs Chemiczny „Wygraj Indeks”, PG
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko- Planeta”

 

Uczniowie tej klasy są gotowi, aby zdać maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych. Matura ta jest przepustką na m.in. następujące kierunki studiów:

 • medycyna- kierunek lekarski;
 • stomatologia;
 • pielęgniarstwo;
 • fizykoterapia;
 • farmacja;
 • ratownictwo medyczne;
 • analityka medyczna;
 • kosmetologia;
 • architektura krajobrazu;
 • biotechnologia;
 • technologia chemiczna;
 • inżynieria medyczna;
 • ochrona środowiska;
 • psychologia;
 • pedagogika
 • weterynaria