Klasa o profilu matematyczno – fizyczna

 W tej klasie przewiduje się realizację podstawy programowej w zakresie rozszerzonym

z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka i język angielski. 

Jest to klasa stworzona dla osób, które:

-        lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia

-        interesują się  jak funkcjonuje świat

-        chcą poznać jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą

-        pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową

 Nauka w tej klasie umożliwi:

-        poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań

-        rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia

-        zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych

-        solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

        Nauka w tej klasie ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne , ekonomiczne czy nawet prawnicze.