Klasa o profilu matematycznym

1. Program nauczania przewiduje realizację podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z przedmiotów:

- matematyka
- chemia i język angielski.

 

2. Klasa jest przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia.

3, Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach, zgodnych z ich uzdolnieniami na UG, PG, AM, AMW.

4. Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika.