Rekrutacja

Rekrutacja

Test z języka francuskiego do klasy dwujęzycznej 2021/22

Test rekrutujący do klasy I W - klasy dwujęzycznej z j.francuskim
odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. o godz. 9:00

Wyniki 17.06.2021 r. o godz.12:00
 
Test w swojej konstrukcji i zakresie wymagań, jest identyczny, jak test ósmoklasisty z języka francuskiego, opracowywany od kilku lat przez CKE.
 
Link do przykładowego testu:
 
Link do informatora, który podaje ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne:
 

 

Rekrutacja 2021/2022

profile2

piktogramy 500

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

rek

 

biuletyn 2021b

 
praw

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji oraz WSAiB w Gdyni. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (Moot Court symulacje rozpraw przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich oraz w Europejskich Zawodach Prawniczych. Organizacja Zawodów Prawniczych oraz konkursów krasomówczych. Przygotowanie do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno- ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia wyposaży uczniów w umiejętności m.in. publicznych wystąpień, argumentowania. Patronat Okręgowej Izby Radców Prawnych. daje uczniom możliwość realizacji projektów prawniczych. Współpraca z Sądem Okręgowym w Gdańsku, Sądem Rejonowym w Gdyni, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA oraz umowa o współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – Wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Sejm, Senat, RPO, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i inne). Udział w debatach oxfordzkich, w Klubie Europejskim. Udział w wielu spotkaniach i warsztatach o charakterze prawniczym również online.


pr2

 

 matfiz
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach, Zdolni z Pomorza. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Od 2020 r. nauka w nowoczesnej pracowni fizycznej.

pr2
matgeo
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu, Wyższą Szkołę Bankową. Dodatkowa realizacja języka angielskiego (ekonomicznego), która jest bardzo pomocna przy wyborze studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizujemy zagraniczne projekty edukacyjne w ramach Szkolnego Koła Turystyki Górskiej. Zrealizowaliśmy wyprawę do Kirgistanu 2018 i uczestniczyliśmy jako prelegenci w „Kolosach” w roku 2019. W przyszłości planujemy kolejne wyprawy górskie.

pr2

biolchem
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Wydział Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowym przedmiotem jest język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, Zdolni z Pomorza (Pomorska Liga Zadaniowa).

pr2
fran
Wysoka jakość kształcenia potwierdzona Certyfikatem LabelFrancÉducation. Patronat Ambasady Francji. Współpraca z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Alliance française w Gdańsku. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Liceum Léonard de Vinci w Montaigu we Francji. Możliwość rocznej nauki zakończonej egzaminem maturalnym w liceum we Francji. Udział we francuskojęzycznych Festiwalach Teatralnych w Europie. Udział w Olimpiadach Języka Francuskiego. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej oraz egzaminów DELF. Perspektywa studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Obecność francuskojęzycznych nauczycieli – stażystów w ramach programu Erasmus +.

pr2

Autor Marta Kozikowska