Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (21 lipca 2022 r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole należy dostarczyć w dniach od 22.07 do 28.07.2022 następujące dokumenty:
 - wypełnioną i podpisaną ankietę

zk
          >> Kliknij <<

- oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

- kartę zdrowia.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Potwierdzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Zapraszamy w dniach:
od 22.07.2022  do 27.07.2022 w godzinach od 9:00 do 14:00
w dniu 28.07.2022 w godzinach od 9:00 do 15:00

Publikacja list przyjętych 29.07.2022r. do godz.14.00

.

Ulotka 2LO

Zapoznaj się z naszą ofertą !

ul s1 ul s2
kliknij na ofercie  

 Zapraszamy !


Rekrutacja 2022/2023

profile2

piktogramy 500

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

*kliknij obrazek

 

 
Nasza szkoła: 
obraz

 


Profile klas:

dyp

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Ambasady Francuskiej oraz Instytutu Francuskiego. Bardzo intensywna nauka języka francuskiego i języka angielskiego. Współpraca Katedrą Filologii Romańskiej. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa międzynarodowego realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Klasa przygotowuje do studiów wyższych przyszłych dyplomatów, pracowników instytucji europejskich, prawa, psychologii, czy dziennikarstwa. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym, debatach oxfordzkich, dodatkowych zajęciach z dyplomatami. Możliwość zdawania w szkole egzaminu DELF z języka francuskiego.


pr2

 

 

 

 praw
Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (Moot Court) oraz w Europejskich Zawodach Prawniczych i konkurach krasomówczych. Udział w debatach oxfordzkich, w Klubie Europejskim oraz spotkaniach i warsztatach o charakterze prawniczym. Przygotowanie do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Przygotowuje do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych.

pr2


matfiz
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach oraz projekcie „Zdolni z Pomorza”. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Nauka w nowoczesnej pracowni fizycznej.

pr2matgeo
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu oraz Wyższą Szkołę Bankową. Dodatkowa realizacja języka angielskiego ekonomicznego, która jest bardzo pomocna przy wyborze studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizacja zagranicznych projektów edukacyjnych w ramach szkolnego Koła Turystyki Górskiej. W planach kolejne wyprawy górskie.

pr2


biolchem
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np.: olimpiada biologiczna, olimpiada ekologiczna, olimpiada chemiczna, Zdolni z Pomorza (Pomorska Liga Zadaniowa).

pr2

 

matinf
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołe Administracji i Biznesu oraz Wyższą Szkołę Bankową. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizacja zagranicznych projektów edukacyjnych. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach oraz projekcie „Zdolni z Pomorza”. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Nauka w nowoczesnej pracowni fizycznej.

pr2

 fran
Przygotowująca do nauki w klasie dwujęzycznej. Wysoka jakość kształcenia w tej klasie jest potwierdzona Certyfikatem Label France Education. Patronat Ambasady Francji. Klasa dla uczniów, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go w niewielkim stopniu, a chcieliby kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. Nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw, w wymiarze 18 godzin w tygodniu. Po roku nauki języka francuskiego uczniowie automatycznie kontynuują  naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają przynajmniej 2 przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie dwujęzycznym oraz rozszerzonym. Wymiany młodzieży ze szkołą francuską, współpraca z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim w Polsce, Alliance Française i udział w wielu projektach. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

pr2

 

 

 

 

 

Autor Marta Kozikowska