Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni:

1. Wypełniona i podpisana podanie- ankieta (pobrana ze strony szkoły)

- po szkole podstawowej - po gimnazjum
rek po sp rek po gim
                   Kliknij odpowiednią ikonkę !

2. Oryginał świadectwa

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów

4. Odpis aktu urodzenia (kserokopia)

5. Trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem

6. Karta zdrowia

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Powiedzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Na każdym etapie rekrutacji

przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

>> Klauzula informacyjna <<


.

Rekrutacja do klasy I W - 2019/2020

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się

test z języka francuskiego:

- dla kandydatów po gimnazjum do klasy I W (LO 3 letnie) w budynku ZSO Nr 2 przy ul. Wolności 22b

- dla kandydatów po podstawówce do klasy I W (LO 4 letnie) w budynku SP26 przy ul. Wolnosci 25


Wniosek wygenerowany z systemu rekrutacyjnego o przyjęcie do klasy dwujęzycznej należy złożyć w sekretariacie II LO do 24.05.2019 godz. 15:00


Rekrutacja 2019/2020

 

Profile klas w roku szkolnym 2019/2020

oferta dla:
absolwentów szkół podstawowych
oraz
absolwentów gimnazjów

profile
* kliknij profil klasy
piktogramy 500
przedmioty

 Regulamin rekrutacji:
                                     rek

 Ankieta/podanie:

- po gimnazjum:
                             rek po gim
- po szkole podstawowej:

                             rek po sp

ULOTKA 2019

ULOTKA19 WEWN

 

 

 

 

 


Klasa:


A obraz

Przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach, zgodnych z ich uzdolnieniami na UG ,PG, AM, AMW.
Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiowania na kierunkach ścisłych
i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika.

 

 


 

 

 

 

 

 

B obraz

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji (umowa podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni i Uniwersytetem Gdańskim). Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot Court (symulacji rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich w Hadze. Przygotowanie do studiów prawniczych. Ten profil umożliwia również studiowanie na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia wyposaży uczniów w umiejętności m.in. publicznych wystąpień, argumentowania.

 


 

 

 

 

 

 

c obraz
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów
politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

 


 

 

 

 

 

 

d obraz

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański.
Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 


 

 

 

 

 

 

E obraz

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: Język łaciński oraz język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 


 

 

 

 

 

 

w obraz

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim. Patronat Ambasady Francji. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia.Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która pozwala na uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Możliwość studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Współpraca z Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii w ramach której są organizowane dwa razy w roku staże pedagogiczne dla studentów belgijskich uczących języka francuskiego jako obcego oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus dla nauczycieli.