Rekrutacja 2020/2021 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (12 sierpnia 2020r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole należy dostarczyć w dniach od 13.08.2020 do 18.08.2020 następujące dokumenty:

- wypełnioną i podpisaną ankietę

zk
          >> Kliknij <<

-. oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

- kartę zdrowia.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Powiedzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Zapraszamy w dniach:
od 13.08.2020  do 17.08.2020 w godzinach od 9:00 do 14:00
w dniu 18.08.2020 od 09:00 do 15:00.
Publikacja list przyjętych 19.08.2020 o godz.12:00

.