Rekrutacja 2020/2021 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (12 sierpnia 2020r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole należny dostarczyć następujące dokumenty:

- wypełnioną i podpisaną ankietę

zk
          >> Kliknij <<

-. oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

-.trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

-.kartę zdrowia.


.