Test z języka francuskiego do klasy dwujęzycznej 2021/22

Test rekrutujący do klasy I W - klasy dwujęzycznej z j.francuskim
odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. o godz. 9:00

Wyniki 17.06.2021 r. o godz.12:00
 
Test w swojej konstrukcji i zakresie wymagań, jest identyczny, jak test ósmoklasisty z języka francuskiego, opracowywany od kilku lat przez CKE.
 
Link do przykładowego testu:
 
Link do informatora, który podaje ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne: