Test z języka francuskiego do klasy dwujęzycznej 2021/22

Test rekrutujący do klasy I W - klasy dwujęzycznej z j.francuskim
odbędzie się w dniu 17.06.2021 r o godz. 12:00

 
Test w swojej konstrukcji i zakresie wymagań, jest identyczny, jak test ósmoklasisty z języka francuskiego, opracowywany od kilku lat przez CKE.
 
Link do przykładowego testu:
 
Link do informatora, który podaje ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne: