Rekrutacja 2021/2022 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (22 lipca 2021 r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole należy dostarczyć w dniach od 23.07 do 30.07.2021 (23-29.07. w godz. 9:00 - 13.00, a 30.07.2021 w godz. 9.00-15:00) następujące dokumenty:

- wypełnioną i podpisaną ankietę

zk
          >> Kliknij <<

- oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

- kartę zdrowia.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Potwiedzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Zapraszamy w dniach:
od 23.07.2021  do 29.07.2021 w godzinach od 9:00 do 13:00
w dniu 30.07.2021 od 09:00 do 15:00.
Publikacja list przyjętych 02.08.2021 o godz.12:00

.