Spotkanie z pisarzem ...

Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole 22 X 2018r. pisarza, którego książki tłumaczone są na wiele języków.
                     PAWEŁ HUELLE -
autor utworów: Weiser Dawidek, Ostatnia wieczerza, Śpiewaj ogrody, Mercedes-Benz, Castorp,Byłem samotny i szczęśliwy, Opowiadania na czas przeprowadzki spędził z młodzieżą trzy godziny. Na jednej z nich przeprowadził lekcję z klasą Ib, a na pozostałych - wziął udział w rozmowie o swojej prozie. Na lekcji omawiał z uczniami wiersz Herberta Nike, która się waha ( w związku z trwającym Rokiem Herbertowskim), a w auli naszej szkoły odpowiadał na pytania uczniów, którzy przeczytali książki pisarza. Około trzydziestu uczniów było znakomicie przygotowanych do rozmowy z twórcą. Członkowie Koła Miłośników Dobrej Książki oraz inni zaangażowani uczniowie przeczytali niemal wszystkie dzieła pana Huelle. Każdy z nich zapoznał się z jedną książką, na podstawie której przygotował związany z jej problematyką plakat, napisał jej recenzję, przygotował ciekawe cytaty. Nasz gość był bardzo wzruszony twórczą działalnością młodych ludzi. W wielu ciepłych słowach wyrażał swój zachwyt nad pomysłowością uczniów i  niemal dziecięcą radość z powodu twórczego podejścia do jego powieści, opowiadań.

pisary
                                                 >> Fotogaleria <<

  Spotkanie w auli było przygodą literacką dla tych, którzy znają utwory Pawła Huelle, jak i dla tych, którzy dopiero sięgną po jego powieści. Uczniowie zadawali pytania dotyczące treści przeczytanych książek naszego gościa, ale też ciekawił ich przebieg procesu twórczego, czy zainteresowania muzyczne, malarskie pisarza. Autor odpowiedział na każde pytanie. Przedstawił nawet pogłębioną interpretację Weisera Dawidka, nawiązując do motywów, obrazów biblijnych. Wykazał się przy tym znakomitą znajomością Biblii, cytując wiele fragmentów Pisma Świętego. Wyznał, iż miał propozycję z Holywood sfilmowania powyższej powieści pod warunkiem, że otwarte, tajemnicze zakończenie utworu zamieni na happy end. Pisarz zrezygnował z intratnego przedsięwzięcia, by pozostać wiernym sobie i swoim poglądom. Z rozmowy można było dowiedzieć się, co to jest natchnienie i jak ważna jest każda chwila w życiu mająca szansę stać się źródłem inspiracji, czy przemiany wewnętrznej. Przyglądać się wszystkiemu, co nas otacza, wsłuchiwać się w zasłyszane słowa i notować swoje spostrzeżenia to sposób pisarza na twórcze życie.

Na zakończenie spotkania pisarz zaprezentował swój tomik poezji miłosnej Obłoki jasne nad tobą i jeden z wierszy przeczytał zgromadzonym słuchaczom. Rozmowa z autorem na pewno dla niejednego ucznia będzie inspiracją do czytania książek i zagłębiania się w świat znaków kulturowych.

Anna Bargielska, nauczyciel języka polskiego