Współpraca z Uniwersytetem Morskim

 14 listopada 2019 roku Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis i Pani mgr inż. Elżbieta Zaręba – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów ścisłych i rozwoju zainteresowań oraz poodejmowania zagadnień z zakresu preorientacji dalszego kształcenia.

abIMG 20191114 102211385

Porozumienie obejmuje organizację przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów dla uczniów II LO, uczestnictwo uczniów II LO w działalności studenckich kół naukowych, promocję współpracy II LO i Wydziału.