Ogłoszenie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

okres w którym nie ma zajęć dydaktycznych został wydłużony do 10.04.2020 r.
W tym czasie obowiązuje nauczanie zdalne.
Nie chodzimy do szkoły ale się uczymy.

Na dzień dzisiejszy spotykamy się po świętach 15.04.2020 r.

rozp

>>Rozporządzenie MEN<<