Akademia Dzielnicowa - Informacje

Uprzejmie informujemy, że w ramach Akademii Dzielnicowej ze zgłoszonych zajęć, do programu zostały zakwalifikowane zajęcia pt."Hejt" zaproponowane przez

Agencję Kreatywną Carramba Michalina Kupper