Szkoła Mistrzów - Informacje

Uprzejmie informujemy, że w ramach Szkoły Mistrzów ze zgłoszonych zajęć, do programu zostały zakwalifikowane zajęcia:

      Temat szkolenia Proponowany realizator zajęć (nazwa, adres, NIP)
Depresja, zachowania autoagresywne oraz samouszkodzenia, ryzyko samobójstw, uwarunkowania zachowań samobójczych oraz interwencje w sytuacji ryzyka próby samobójczej Wsparcie psychologiczne Barbara Szamotulska Dziubich
Program wspierania nauczycieli w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w szkole Ośrodek edukacji- szkolenia, pomoc psychologiczna Izabela Derewicz-Czupryniak
Mediacja jako forma wspierania uczniów w rozwiązywaniu problemów w społeczności klasowej i szkolnej Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka
Nauczyciel jako świadek i jako opiniodawca w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka
Zjawisko hejtu w sieci. Prawne aspekty ochrony i prawidłowej reakcji.  Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka
Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli. Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka
Ochrona dóbr osobistych placówki edukacyjnej i jej nauczycieli Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka