Ogłoszenie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy,
że w został przedłużony okres nauczania na odległość do
24.05.2020 r.

 

>> Rozporządzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_24_kwietnia_2020_r

>> Rozporządzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_24_kwietnia_2020_r_-_uzasadnienie