Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Igor Wojciechowski

Wiceprzewodniczący:
Patryk Okroj
Bartosz Majkowski

oraz:

Weronika Hass, Helena Sekuła, Julia Lewandowska, Bartosz Gnoza, Mateusz Dampc, Maciej Rozenbangier, Jakub Stanisławczyk, Aleksander Urbański, Tobiasz Stasławczyk