Rok szkolny 2011/2012

W dniu 24.03.2012 odbyły się wybory  nowych członków Samorządu Uczniowskiego.

Tym samym 27.03.2012 odbyły się wybory wewnętrznych organów Samorządu Uczniowskiego.
Oto jego nowy skład:

 • Przewodniczący - Michał Chajdukowski II W
 • Z-ca Przewodniczącego - Paweł Jaszczerski II B
 • Skarbnik - Aleksander Tamas II D
 • Sekretarz - Dominika MIśkiewicz II A
 • Rzecznik Praw Ucznia - Anna Jurewicz II B


Sekcja Artystyczna:

 • Anna Cyman I A
 • Dominika Kubów II GB
 • Milena Maliszewska I A
 • Paulina Ciesielska I A


Sekcja Kulturalna:

 • Daria Powichrowska III GA
 • Dominika Miśkiewicz II A
 • Marcin Młynarczyk I C
 • Maurycy Mazur III GA


Sekcja Sportowa:

 • Anna Jurewicz II D
 • Aleksander Tamas II D


Sekcja Innowacyjna:

 • Michał Chajdukowski II W
 • Konrad Grządkowski II B