Rok szkolny 2012/2013

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Marcin Młynarczyk

Zastępca:
Milena Maliszewska

Skarbnik:
Anna Cyman

Rzecznik do spraw ucznia:
Paulina Ciesielska

Sekcja Artystyczna:
Paulina Ciesielska, Anna Cyman

Sekcja Kulturalna:
Alan Stoicki, Dorian Butkiewicz, Paweł Lemke, Arek Matlakowski, Robert Szluflik

Sekcja Sportowa:
Adrian Groth, Arek Matlakowski, Aleksandra Niewiadomska, Michał Gryń, Jendrzej Tadrzak