Rok szkolny 2009/2010

W związku z przeprowadzonymi wyborami przewodniczących SU w dniu 10 grudnia 2010 r. aktualny skład przedstawia się następująco:

 • przewodniczącyWeronika Boszke II D
 • zastępca przewodinczącego - Kuba Wandachowicz II D
 • rzecznik praw ucznia - Marmurowicz Lucyna II A
 • sekretarz samorządu uczniowskiego - Kacper Ickiewicz II D
 • skarbnik - Paula Stefanów II W

członkowie:

 • Kuczyńki Maciej III D
 • Balcerowiak Sara II B
 • Jurkiewicz Anna II B
 • Kozacki Hubert II D
 • Witczuk Konrad II D
 • Katarzyna Ciszewska III D


Nowy skład Samrządu Uczniowskiego po marcowych wyborach:

 • przewodniczący - Podolski Piotr II D
 • zastępca przewodinczącego - Ciszewska Katarzynał II D
 • rzecznik praw ucznia - Marmurowicz Lucyna I A
 • sekretarz samorządu uczniowskiego - Broszke Weronika I D

członkowie:

 • Graul Andrzej II W
 • Kuczyńki Maciej II D
 • Balcerowiak Sara I B
 • Jurkiewicz Anna I B
 • Stefanów Paula I W
 • Kozacki Hubert I D
 • Witczuk Konrad I D
 • Wandachowicz Kuba I D
 • Ickiewicz Kacper I D

 

członkowie SU

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Andrzej Szczepańczyk


 

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy czwartek, na długiej przerwie w sali konferencyjnej


1) Nabór nowych członków do Samorządu Uczniowskiego
2) Organizacja szkolnych uroczystości oraz akcji okolicznościowych
3) Reprezentowanie szkoły na imprezach okolicznościowych na terenie Trójmiasta
4) Egzekwowanie oraz praca nad przepisami zawartymi w WSO
5) Ochrona praw ucznia
6) Reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i nauczycielami
7) Udział w sympozjach i spotkaniach samorządów szkolnych na terenie Gdyni
8) Opiniowanie nauczycieli
9) Coroczne organizowanie integracji uczniów klas pierwszych
10) Udział w akcjach charytatywnych
11) Codziennie rozwieszanie "szczęśliwego numerka"

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • przewodniczący - Kostuch Natalia kl. III W
 • zastępca przewodinczącego - Borkowski Paweł III W

członkowie:

 • Podolski Piotr
 • Skowrońska Kamila
 • Rogoża Tomasz
 • Słowiński Jakub
 • Ciszewska Katarzyna
 • Kuczyński Maciej
 • Klimaszewska Malwina
 • Klonowska Małgorzata

Głównym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie szkoły na imprezach okolicznosciowych, organizowanie imprez szkolnych , godne reprezentowanie uczniów, reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i nauczycielami, ulepszanie WSO i regulaminów szkolnych oraz obrona praw ucznia

 

 

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

KRZYSZTOF KACZOR kl. III D – przewodniczący

Dominika Jacher kl. II D – komisja rewizyjna

Anna Drobnik kl. III E – rzecznik praw ucznia

Marta Czajkowska kl. II B – sekretarz

Członkowie:

Paweł Borkowski kl. IW, Sebastian Gross kl. 3GA, Dawid Kaczerski kl. II B, Kamila Skowrońska kl. IW, Paweł Wlazłowski kl. II E, Przemysław Wotus kl. II B

Przedsięwzięcia realizowane stale:

 • Spotkania robocze samorządu (wtorki na długiej przerwie i w miarę potrzeb)
 • Spotkania z panią Dyrektor (raz w miesiącu)
 • Spotkania z samorządami klas gimnazjalnych i licealnych (raz w miesiącu)
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły
 • Aktualizacja i kontynuacja akcji „Szczęśliwy Numerek”
 • Aktywacja szkolnego radiowęzła
 • Dodatkowe zadania zaplanowane na wrzesień
 • Kiermasz podręczników szkolnych
 • Zbiórka podręczników dla najuboższych uczniów naszej szkoły
 • Udział w uroczystości miejskich, z okazji 68 rocznicy napaści ZSRR ba Polskę w „Dniu Sybiraka”
 • Integracja klas I Liceum w Porzeczu koło Wejherowa
 • Dzień chłopaka – wybory mistera szkoły 2007
 • Prowadzenie księgo protokołów zebrań i księgi finansowej
 • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas

Przedsięwzięcia wrześniowe:

- Opracowanie i przedstawienie propozycji zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

- Opracowanie projektu modernizacji zewnętrznych obiektów sportowych naszej szkoły

- Przedstawienie projektu wprowadzenia posiłków obiadowych w szkole

- Projekt założenia w naszej szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego „Global” z sekcją główną Tenisa Stołowego


Przedsięwzięcia Październikowe:

-Pomoc w organizacji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej – organizacja plebiscytu na „Nauczyciela Mistrza” i „Nauczyciela Przyjaciela”

-Włączenie się do akcji „Góra Grosza”

-Zorganizowanie szkolnej akcji „Tydzień dla oszczędzania”

-Zorganizowanie zbiórki pieniędzy, kocy i karmy na potrzeby schroniska dla zwierząt


ROK SZKOLNY 2006/2007

 

Nowe wybory do Samorządu Szkolnego wyłoniły następujący skład:
Przewodniczący - Krzysztof KACZOR IID

 

 

Komisja Rewizyjna - Dominika JACHER ID
Rzecznik Praw Ucznia - Anna DROBNIK IIE
Sekretarz - Marta CZAJKOWSKA IB

 

Członkowie: Natalia Kostuch I W, Kamila Skowrońska 3GA, Sebastian Gross 2GA, Paweł Borkowski 3GA, Przemysław Wotus IB, Dawid Kaczerski IB, Paweł Wlazłowski IE.

Akcje realizowane w roku szkolnym 2006/2007:

      • Aktywacja szkolnego radiowęzła
      • Sadzenie drzewek na terenie szkoły
      • Szczęśliwy numerek
      • Organizacja dnia kobiet – 8 marca
      • Festiwal Twórczości Wszelakiej – 21 marca1 dzień wiosny
      • Dzień otwarty szkoły – 24 marca
      • Modernizacja obiektów sportowych szkoły
      • Sprzedaż ciast, kawy i herbaty w czasie wywiadówki-  pieniądze zostały przeznaczoney na dofinansowanie najuboższych uczniów naszej szkoły- 28 marca
      • Pożegnanie klas maturalnych
      • Opiniowanie kandydatów, którzy obiegają się o stypendium prezydenta miasta Gdynii
      • Organizacja balu/ dyskoteki dla klas III gimnazjum
      • Projekt stworzenia Klubu Tenisa Stołowego typu UKS
      • Działalność charytatywna
      • Organizacja giełdy podręczników szkolnych
      • Sprawy bieżące

 

Skład SU w 2006


Przewodnicząca - Wioleta Szkaradkiewicz
Komisja Rewizyjna - Marcin Różański
Rzecznik Praw Ucznia - Jakub Żelazkiewicz
Sekretarz - Marta Czajkowska ID

Członkowie: Natalia Kostuch IW,  Kamila Skowrońska 3GA, Sebastian Gross 2GA


Samorząd Uczniowski, to reprezentacja jedenastu osób, wybranych w wyniku głosowania wszystkich uczniów klas I, II, III liceum oraz klas gimnazjalnych.

Akcje, którymi zajął się SU w roku szkolnym 2005/2006:

 • organizacja integracji klas I w Porzeczu
 • charytatywna sprzedaż ciast
 • wprowadzenie "szczęśliwego numerka"
 • świąteczna zbiórka zabawek dla dzieci z Domów Dziecka
 • rozpoczęcie działalności Radiowęzła
 • spotkania z Samorządami gdyńskich szkół

Żeby z nami współpracować nie musisz być członkiem samorządu, wystarczy chcieć, tu zawsze jest coś do zrobienia i przygotowania. Wystarczy, że przyjdziesz na nasze zebrania, które odbywają się w każdy wtorek,na długiej przerwie w pokoju SU i Rady Rodziców na III piętrze. Masz wpływ na to, co dzieje się w naszej szkole!

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy czwartek, na długiej przerwie w sali konferencyjnej


1) Nabór nowych członków do Samorządu Uczniowskiego
2) Organizacja szkolnych uroczystości oraz akcji okolicznościowych
3) Reprezentowanie szkoły na imprezach okolicznościowych na terenie Trójmiasta
4) Egzekwowanie oraz praca nad przepisami zawartymi w WSO
5) Ochrona praw ucznia
6) Reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i nauczycielami
7) Udział w sympozjach i spotkaniach samorządów szkolnych na terenie Gdyni
8) Opiniowanie nauczycieli
9) Coroczne organizowanie integracji uczniów klas pierwszych
10) Udział w akcjach charytatywnych
11) Codziennie rozwieszanie "szczęśliwego numerka"