Rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Arkadiusz Matlakowski

Zastępca:
Alan Stocki

Skarbnik:
Piotr Pruszko

Sekretarz:
Adrian Groth

Sekcja Sportowa:
Tomasz Kozak, Dorian Butkiewicz, Michał Gryń

Sekcja Informaczjna:
Karolina Sakowicy, Aleksandra Jeziuk, Robert Krzak, Paweł Lemke (Radiowęzeł)

Sekcja artystyczna:
Aleksadra Bonk, Marta Kozikowska, Jędrzej Tadrzak, Pamela Dzióbek