Rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Jędrzej Tadrzak

Wiceprzewodniczący:
Karolina Sakowicy, Piotr Pruszko

Sekretarz:
Adrian Groth

oraz:

Pamela Dzióbek, Tomasz Kozak, Aleksandra Jeziuk, Robert Krzak,
Marta Kozikowska, Paweł Lemke, Kamil Kaczyński, Aleksandra Gwardzik